Få nyheter i budgetproppen

I budgetpropositionen som regeringen presenterat är det få nyheter för kommuner och landsting.

Pressmeddelande

I år har kommunerna fått tillfälliga medel på sammanlagt 17 miljarder, syftet var att avveckla dessa till 2011. I 2009 års vårproposition beslutades dock om en permanent höjning av det generella statsbidraget med 5 miljarder från och med 2011. Under sommaren har regeringen aviserat om ett tillfälligt statsbidrag för nästa år med 3 miljarder. Ökningen med 3 miljarder som nu också presenteras i budgetpropositionen, innebär att det tillfälliga konjunkturstödet avvecklas i något långsammare takt än det som aviserades i vårpropositionen.

– Det är bra att kommunerna och landstingen får ytterligare tillskott från staten på 3 miljarder nästa år, även om kommunsektorn beräknas få ett överskott på över 20 miljarder kronor i år. Skatteintäkterna utvecklas fortfarande svagt 2011 samtidigt som befolkningens åldersförändring ställer höga krav på sektorn. Detta gör att resultaten beräknas bli betydligt sämre nästa år, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

 

Källa: SKL

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *