Fall är den vanligaste döds­olyckan

Bristen på kunskap om dödsolyckor är påtaglig, vilket kan leda till att viktiga åtgärder som kan spara såväl människoliv som miljonbelopp inte genomförs, menar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

År 2010 omkom nästan 1 600 personer i fallolyckor medan färre än 300 omkom i vägtrafikolyckor. Men enligt en ny Sifo-undersökning är det bara en av tio svenskar som vet att fallolyckor är den vanligaste dödsolyckan, medan sju av tio tror att vägtrafikolyckor är vanligast.

Kunskaperna bland våra folkvalda är också bristfälliga. En enkätundersökning bland politiker som MSB tidigare genomfört visar att mer än varannan politiker, 57 procent, tror att vägtrafikolyckor skördar flest dödsoffer, medan bara en tredjedel, 35 procent, tror att det är fallolyckor.

– Bristen på kunskap om dödsolyckor riskerar att leda till att viktiga åtgärder som kan spara såväl människoliv som mångmiljonbelopp inte genomförs, säger Jan Schyllander, utredare på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Även medielogiken har bidragit till svenskarnas felaktiga uppfattning genom att ofta ignorera fallolyckor, som främst drabbar äldre.

– Trots att fallolyckor står för över hälften av alla dödsolyckor och ökar i omfattning varje år är problemet väldigt osynligt i media, säger Jan Schyllander.

En undersökning av samtliga TT-artiklar om olyckor under det första halvåret 2011 som MSB gjort visar att mindre än 2 procent handlar om fallolyckor. 85 procent handlar om vägtrafikolyckor och bränder trots att dessa olyckskategorier endast står för tolv procent av alla dödsfall.

– Mediernas rapportering om olika olyckstyper återspeglar inte verkligheten. Osynliggörandet av äldres fallolyckor är en bidragande orsak till att samhället inte tar itu med problemet. Nu behövs krafttag för att minska onödigt lidande, säger Jan Schyllander.

Risken störst för äldre
– Kostnaden för samhället är enorm men det tycks vara mer intressant för politikerna att bygga motorvägar än att hjälpa människor att få en tryggare vardag i bostaden, säger Civilförsvarsförbundets generalsekreterare Anders M. Johansson.

Risken att drabbas vid fallolyckor är störst för äldre och sköra personer. Befolkningsutvecklingen fram till 2050 visar enligt Statistiska centralbyrån, SCB, på ett ökande antal äldre personer i samhället.

– Det gör att fallolyckorna inte längre kan sopas under mattan utan måste upp på dagordningen. Politikerna, som sätter färdriktningen, måste ta tag i problemet, säger Anders M. Johansson.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *