Fallskador bagatelliseras

Fallskador trivialiseras för att de främst drabbar gamla och sjuka, mest kvinnor. Politikerna prioriterar unga med självbotande snuvor, hävdar tre medicinska debattörer.
Artikeln är publicerad i Expressen den 9 juli 2018 och pekar på att det dör fler av fallskador än alla andra skadeorsaker – tillsammans.
Skribenterna undrar:
”Varför är det på detta viset?  En anledning kan vara att endast 2,6 procent av riksdagsledamöterna är 65+, jämfört med 26,7 procent av väljarna. Politikerna prioriterar unga med självbotande snuvor, och för pensionärerna ställs plånboksfrågorna framför livhanken. Fallskadorna negligeras trots att de är vanligare hos kvinnor. Varför? Kanske för att det inte finns några föräldraföreningar? Först när man blir mamma till sin mamma framstår problemen i all sin brutalitet. Gamla och sjuka har inte vårdval eller valfrihet.”   

”Lagstiftning behövs”
Enligt debattörerna har regeringen lovat att halvera fallskadorna. Men satsningen har hittills varit halvhjärtad, anser debattörerna och menar att det behövs lagstiftning för fallskador som i andra länder. ”Upprepade och skadebringande fall måste bokföras digitalt, utredas och de risker som går att göra något åt måste åtgärdas. Verktygen och byggstenarna finns redan. Det gäller bara att arbeta smartare.  Så kavla upp ärmarna, socialminister Annika Strandhäll”.
Artikeln är undertecknad av Kristina Nordmark, sjuksköterska, verksamhetsutvecklare, äldreomsorgen Skellefteå kommun, Ulrica Bergström, ortoped, verksamhetschef, rörelseorganens centrum, Västerbotten, och Olle Svensson, professor emeritus, ortopedi, Umeå universitet.
Läs hela artikeln via länken:
https://www.expressen.se/debatt/deras-dod-bagatelliseras-for-att-de-ar-aldre-och-kvinnor/
OFFENTLIGA AFFÄRER har tidigare skrivit om Region Skånes upphandling av fallprevention. Läs mer via länkarna.
https://www.offentligaaffarer.se/2018/04/10/innovationsupphandling-hett-just-nu/
https://www.offentligaaffarer.se/2018/03/12/innovationsupphandling-mot-fallolyckor/
https://www.offentligaaffarer.se/2016/10/20/region-skane-utvecklar-innovationsupphandling/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.