Fånga upp oegentligheter tidigt

Den 1 januari 2017 införs lagstiftning som stärker skyddet för så kallade visselblåsare.
De nya reglerna ger arbetstagare rätt att slå larm om missförhållanden externt om det inte gett resultat att göra det inom företaget eller organisationen. Vid sidan om förslaget om visselblåsare finns ett förslag från en annan utredning som innebär att privatanställda inom offentligt finansierad vård, skola och omsorg bör omfattas av meddelarskydd (SOU 2013:79). I en lagrådsremiss föreslås att meddelarfriheten från och med april 2017 ska gälla även anställda i sådana offentligt finansierade företag.
Regeringen beslutade den 10 mars 2016 om propositionen 2015/16:128 med rubriken ”Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden”. Förslaget är tänkt att förstärka det skydd som redan finns för visselblåsare genom att arbetstagare som utsätts för repressalier av sin arbetsgivare i strid med den nya lagen ska ha rätt till skadestånd.
Digitala tjänster
Visselblåsartjänster, initialt telefonbaserade så kallade hotlines, blev populära i USA efter korruptionsskandalerna kring millennieskiftet. Verktygen används av företag och myndigheter för att upptäcka exempelvis korruption, miljöbrott, brott mot konkurrensregler och för uppföljning av etiska riktlinjer.
De kommande lagändringarna ökar behovet av att fånga upp oegentligheter tidigt. Allt fler arbetsgivare väljer nu att använda externa, digitala verktyg för anonym dialog med arbetstagare som slår larm. Genom att skapa en trovärdig kanal kan företag undvika att övertramp begås och att information når utanför organisationen.
Krypterat verktyg
Ett företag som jobbar med detta är WhistleB som erbjuder ett krypterat app- och webbaserat verktyg, på marknaden sedan 2013. Företaget har kunder med verksamheter i omkring hundra länder. Tjänsten används bl. a. av industriföretag, advokatbyråer, vårdföretag, myndigheter och investerare.
– Genom att se till att det finns en genomtänkt process för hantering av larm och anonym dialog med visselblåsare kan arbetsgivare undvika att information sprids utanför organisationen, säger Karin Henriksson, etikkonsult och grundare av visselblåsartjänsten WhistleB.
Kritik
Journalistförbundet har kritiserat förslaget eftersom det är svårt för en enskild att avgöra vad som ska anses utgöra ett ”allvarligt missförhållande” enligt lagens mening. Även Lagrådet har kritiserat detta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *