Får kyrkan vara politisk?

Svenska kyrkan höll ett seminarium i Almedalen där de diskuterade om kyrkan och andra religiösa samfund bör delta i den politiska debatten i Sverige.

Under seminariet presenterade man en enkät som genomförts under våren kring vilket utrymme den svenska befolkningen anser att religion ska ha i det offentliga rummet. Enkäten visar att 75 procent av svenskarna är negativt inställda till att religiösa samfund arbetar opinionsbildande i politiska frågor.

Eva Brunne, biskop i Stockholms stift, håller inte med.

– Svenska kyrkans röst behövs i den politiska debatten!  Något annat är inte möjligt. Varje offentligt ställningstagande och varje politiskt val präglas ytterst av värderingar och personliga bedömningar. Det finns ingen neutral arena, fri ifrån den enskilda människans djupaste övertygelse och det är som det ska, säger biskop Eva Brunne.

De flesta människor anser dock att alla ska ha rätt att utöva sin religion, det ligger i religionsfrihetens natur. Men det är inte lika självklart att religiös övertygelse ska få konsekvenser för hur samhället utformas.

– När kyrkan uttalar sig i frågor som kan tolkas som politiska ställningstaganden, som utförsäkringsfrågan, måste vi vara tydliga varför vi agerar. Det finns en förväntan på att vi ska föra utsatta människors talan, säger Jonas Bromander, Svenska kyrkans analyschef.

Seminariet hölls i Sankta Maria domkyrka i Visby.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *