Färdplan för energipolitiken behövs

För att inte Sverige ska missa både klimat- och förnybarhetsmål så bör energiminister Ibrahim Baylan ge Energimyndigheten uppdraget att konkretisera den övergripande energipolitiken i en färdplan.
Det menar Linda Burenius Magnusson, ordförande för 100% förnybart, som nu uppmanar energiminister Ibrahim Baylan att lägga grunden för en energifärdplan. Det gör hon i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet 2018-03-07.

Om energiöverenskommelsen formulerade målen och de bärande strategierna, ska färdplanen utgöra en karta för implementering och prioritering av åtgärder, menar Linda Burenius Magnusson.
Undanröja hinder
Hon anser att en viktig del av färdplanen är att identifiera och undanröja de hinder som gör omställningen såväl onödigt svår som långsam och kostsam. ”Här finns flera lågt hängande frukter att skörda. Både i det storskaliga och det småskaliga perspektivet”, skriver hon.
Läs hela artikeln via länken:
https://www.aktuellhallbarhet.se/uppmaning-till-energiministern-ta-fram-en-fardplan-energipolitiken/

Fakta
Organisationen 100% förnybart samlar aktörer som vill driva på en omställning av det svenska energisystemet. Visionen är att Sverige senast 2030 har ett energisystem som till 100 procent baseras på förnybara och hållbara energikällor. Det åstadkommer vi genom att energieffektivisera och bygga ut förnybar energi som fasar ut fossila bränslen och kärnkraft.
Läs mer på webbplatsen: http://www.fornybart.org/vi-vill/
Foto: OX2.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.