Färre upphandlingar – för andra året i rad

För andra året i rad minskar antalet upphandlingar i Sverige. Mellan 2009 och 2012 ökade antalet upphandlingar varje år, en trend som nu avstannat, visar siffror från 2013 och 2014.
För någon vecka sedan (2015-07-20) presenterade Visma sin upphandlingsbarometer för 2014. Under fjolåret utannonserades 18 533 unika offentliga upphandlingar i Sverige. Det handlar om en sjuprocentig nedgång, jämfört med året innan, enligt Vismas Upphandlingsbarometer.
– Nedgången i antal beror huvudsakligen på att gränsen för direktupphandlingar höjdes förra året, säger Daniel de Sousa, vd för Visma Commerce.
OFFENTLIGA AFFÄRER kontaktade Daniel de Sousa angående att antalet upphandlingar minskade även året innan, vilket knappast kan ha berott på den höjda gränsen för direktupphandling, som inte hade trätt i kraft då.
Hur ser du på den saken?
– Det stämmer att antalet minskade även året innan, dock inte lika kraftigt. Vår bedömning är att det är en kombination av flera faktorer, dels ett ökat samarbete mellan upphandlande myndigheter, vilket leder till färre upphandlingar, dels att ovanligt många förlängnings-optioner på befintliga avtal användes under 2013, svarar Daniel de Sousa.
I Konkurrensverkets rapportserie 2014:1 framgår det att det under 2013 annonserades sammanlagt 19 753 upphandlingar i enlighet med upphandlingsreglerna. Antalet minskade marginellt, en procent jämfört med 2012.
Det vanligaste upphandlingsförfarandet var förenklat förfarande som användes i två tredjedelar av alla upphandlingar. Näst vanligast var öppet förfarande som användes i 29 procent av upphandlingarna. Mellan 2009 och 2012 ökade antalet upphandlingar varje år, en trend som nu avstannat, noterar Konkurrensverket. Men tittar man på helheten och jämför 2009 med dagens siffror så har dock antalet upphandlingar ökat med 15 procent.
Vismas Upphandlingsbarometer rankar alla län baserat på antal upphandlingar per 100 000 invånare; hur många som lämnar anbud i genomsnitt per län samt andelen överprövningar per län. Statistiken kommer från Visma Opic. När de väger samman antal upphandlingar per 100 000 invånare, genomsnittligt antal anbudsgivare per upphandling och andelen överprövningar, hamnar Kalmar län, Kronoberg och Norrbotten på en delad topplacering. Förra året var Jämtlands län i topp. I botten finns Örebro län, Halland och Dalarna.
Trots att de möjliga uppdragen omfattar stora summor varje år deltog bara 4,4 företag i genomsnitt per upphandling under 2014, enligt Vismas statistik. De upphandlingar som annonserades 2013 fick i genomsnitt anbud från 4,6 anbudsgivare, enligt Konkurrensverket. Bäst i landet var företagarna i Sörmland, där deltog i snitt 5,2 anbudsgivare per upphandling, enligt Visma.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *