Fastigheter bör anpassas till e-handel

Leveranser med paket till fastigheter fortsätter att öka – det är en service som hyresgästerna vill ha. Men dagens fastigheter är inte optimerade för leveranser vilket ofta skapar problem.
Det slås fast i Fastighetsägarnas rapport ”Fastighetens roll i leveranskedjan”. Organisationen har tittat närmare på trenden med leveranser till hemmet och ställer sig frågan om vilka tjänster hyresgästerna är beredda att betala för, och om fastighetsägare kan skapa nya intäkter genom olika typer av samarbeten.

Bred medverkan på seminarium
Christoffer Börjesson, chief digital officer på Fastighetsägarna, deltog under Almedalsveckan i ett seminarium tillsammans med Svensk Handel under rubriken ”E-handelns ökade leveranser till hemmet – vad innebär detta?” Utöver fastighetsägare deltog även representanter från handeln och de stora logistikföretagen, rapporterar Fastighetstidningens nyhetsbrev.
– Vi måste alla samverka kring denna gemensamma utmaning och upplevelse för våra gemensamma kunder. Men det kräver ett ekosystem där vi delar data med varandra och inser varandras affärer och ansvar, säger Christoffer Börjesson till Fastighetstidningen.

Paketskåp vanliga i USA
På Fastighetsägarnas hemsida berättas att det i USA blir allt vanligare med paketskåp och att fastighetsägare har börjat installera den typen av lösningar med en direkt koppling till specifika e-handelsbolag. Även i Sverige genomför olika e-handelsaktörer pilotprojekt med paketskåp.
En annan lösning som Fastighetsägarna pekar på är digitala dörrlås. Det gör det möjligt för  hyresgästen att kunna bestämma att paketombudet får komma in lägenheten med leveranser, även när ingen är hemma. Alla vill dock inte släppa in okända i sin lägenhet. ”En sådan digital utveckling måste bygga på förtroende, kontroll och värde, för både fastighetsägare och hyresgäster”, menar Fastighetsägarna.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.