Fastighetsägarna lanserar uppförandekod

Fastighetsägarna Sverige har presenterat en branschgemensam uppförandekod för leverantörer.
Det rapporterar Fastighetstidningen. Syftet är att fastighetsägare gemensamt ska verka för att varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.
I uppförandekoden finns bland annat krav på miljöhänsyn, tillfredsställande arbetsmiljö och goda sociala villkor. Den gemensamma uppförandekoden består även av en databas där fastighetsägare ska kunna se hur leverantörer tidigare besvarat frågor om samhällsansvar. Frågorna berör affärsetik, arbetsmiljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, miljö, kvalitet, med mera.
Systemet bygger på frivillighet där fastighetsägarna tillsammans med leverantörerna vill verka för en hållbar utveckling samt skapa en plattform för diskussion, uppger Per-Erik Stålhandske, konsult på Green Consulting, för Fastighetstidningen.
Databasen med den branschgemensamma uppförandekoden släpps under vecka elva och är kostnadsfri att använda.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.