Fastighetsskatt på vindkraft till kommunen

Låt fastighetsskatten på vindkraftverk tillfalla de kommuner där vindkraften byggs! Det anser Hela Sverige ska leva, ett nätverk av byalag och andra föreningar som arbetar för landsbygdsutveckling.
De menar att resurserna för energiomställningen finns på landsbygden, vars bidrag med skog, mineraler och energi är en förutsättning för Sveriges välstånd. För ett skonsamt resursuttag krävs en befolkad landsbygd. För en befolkad landsbygd krävs att dess befolkning får del av den avkastning som naturen ger. Därav kravet på att fastighetsskatten på vindkraftverk ska tillfalla den kommun där vindkraft byggs.
De tre företrädarna skriver i Svenska Dagbladet (2018-02-04): Terese Bengard, verksamhetschef, Åse Classon, ordförande och Staffan Nilsson, ordförande.
Bakgrunden är att riksdagen i stor enighet beslutat att Sveriges elproduktion ska vara 100 procent förnybar år 2040. ”I ett första steg ska 18 nya terawattimmar förnybar el tillkomma inom ramen för elcertifikatsystemet de närmaste tolv åren. Det kommer, enligt de flesta bedömare, huvudsakligen ske i form av landbaserad vindkraft. Vindkraftsbranschen räknar med investeringar på 60 miljarder kronor fram till 2030.”

Större lokal nytta
Debattörerna hävdar att landsbygden, där vindkraftverken kommer att stå, är helt inställd på att fortsätta bidra till energiomställningen. ”Men för att det inte ska uppfattas som en fortsättning på decennier av utnyttjande av landsbygden behöver den lokala nyttan bli större än vad den varit hittills”, slår de fast.
Organisationen Hela Sverige ska leva har drygt 5 000 lokala utvecklingsgrupper som medlemmar och arbetar för deras behov och önskemål. Dessa lokala utvecklingsgrupper är främst byalag, samhällsföreningar och intresseföreningar. Men eftersom intresset för lokal utveckling kan uppstå i vilken förening som helst, så har man även hembygdsföreningar, lokala idrottsföreningar, omställningsgrupper och andra som medlemmar. Det gemensamma för dem är att de arbetar med landsbygdsutveckling på lokal nivå i sina bygder.
Läs hela artikeln via länken:
https://www.svd.se/bygden-maste-fa-ta-del-av-vindkraftens-miljarder
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *