”Fel förlänga pandemilagen nu”

Liberalerna är beredda att pröva en förlängning av pandemilagen i höst, när man vet hur smittläget är då, men att nu överlämna den makten till regeringen är orimligt och oproportionerligt. Det menar Nyamko Sabuni, ordförande i Liberalerna.

Även Justitieombudsmannen anser att det är orimligt att riksdagen redan nu skulle besluta att regeringen får förlängda rättigheter att beskära öppenheten i Sverige, påpekar hon.

Sabuni är överens med S-MP-regeringen om att Sverige går igenom ”en alldeles särskild tid”.
– Pandemin har slagit hårt mot vårt samhälle. För att mota smittspridningen har regeringen därför just nu tillfälligt fått rätten att begränsa vår rörlighet och våra grundläggande friheter. En bortre tidsgräns finns – 30 september 2021, framhåller partiledaren.

Hon tycker det är rätt att regeringen tillfälligt har den möjligheten – men det innebär också att regeringen just nu har ”den största maktbefogenheten över våra fri- och rättigheter i modern tid”.
– Det får aldrig tas lättvindigt på!

”Oroande signaler”
Därför är det oroväckande, menar Sabuni, att Socialdemokraterna nu dels varnar för att vissa restriktioner kan komma att bli permanenta och dels vill förlänga pandemilagen som ger regeringen rätt att begränsa demonstrations- och mötesfriheten i ytterligare fyra månader, ända till den 31 januari 2022. Samtliga vuxna väntas ju vara vaccinerade när sommaren övergår till höst, påpekar L-ledaren.

– För 100 år sedan drev Liberalerna kampen för att Sverige skulle bli demokratiskt. Öppenheten och friheten behöver alltid försvaras. Skulle regeringen redan nu be riksdagen att förlänga pandemilagen är vårt tydliga besked att vi kommer rösta nej, avslutar Nyamko Sabuni.

Debattinlägget var infört i Expressen 2021-05-05.

Kritik från olika håll
Det är inte första gången som regeringens hantering av pandemin kritiseras. Från kyrkligt håll har det kommit kritik mot att inte fler än åtta personer får samlas i tempel som kanske rymmer tusen åhörare. Även i idrotts- och kulturkretsar finns ett missnöje, inte minst som man ser hur människor får röra sig fritt i köpcentra, gallerior och butiker.

Vissa personer har gått så långt som till att trotsa vistelseförbud och restriktioner för att demonstrera mot de långtgående inskränkningarna av individuella fri- och rättigheterna som är formulerade i bl.a FN:s deklaration. I de fallen har polis fått upplösa sammankomsterna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *