Fel sorts krav vid upphandling av äldreboenden

Vårdföretagarna och Svenskt Näringsliv har publicerat en undersökning av totalt 70 kommunala upphandlingar av äldreboenden. De menar att utformningen av krav i upphandlingarna sätter kvaliteten i andra hand.

En genomgång av alla upphandlingar av äldreboenden, 70 stycken, som kommunerna genomfört under 2011 och första halvåret 2012 har presenterats av Vårdföretagarna och Svenskt Näringsliv.

Resultatet som presenteras anger att 95 procent av de krav som kommunerna ställer på utförarna handlar strukturer och processer. Det kan innebära att viss bemanningsnivå och att kvalitetsledningssystem finns.

Endast fem procent av kraven gäller vilka resultat som faktiskt uppnås, som nivå på kundnöjdhet hos brukarna eller frekvensen trycksår på boendet. Priset blir i praktiken oftast avgörande även i upphandlingar där kvaliteten är tänkt att väga tungt.

Prisspridningen mellan vinnande anbud i de olika upphandlingarna är mycket stor. Från 1000 kr per plats och dygn till 1800 kronor. Det går dock inte att bedöma om prisskillnaderna motsvarar kvalitetsskillnader.

– Det är viktigt att utförarna har drivkrafter att höja kvaliteten under själva avtalsperioden, säger Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitiska frågor på Svenskt Näringsliv.

– Därför är det viktigt att det finns valfrihet för brukaren och att utförarna inte är garanterade platser. En annan åtgärd kan vara bonus om till exempel ett mål avseende kundnöjdhet överträffas, och avdrag om kundnöjdhetsresultaten inte är tillfredsställande. Förlängning av avtal bör också bara ske om kommunen är nöjd med kvalitetsutfallet, säger Anders Morin.

Källa: Vårdföretagarna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *