"Felriktad oro för korruption"

Att fler idéburna aktörer i välfärden skapar risk för korruption är en felriktad och ganska bisarr oro.
Det hävdar företrädare för de idéburna aktörerna i en replik i Svenska Dagbladet på den artikel som OFFENTLIGA AFFÄRER tidigare refererat.
”Det som Almega och Vårdföretagarna vänder sig emot är i själva verket att de värdefulla särdrag som kännetecknar oss får synliggöras tydligare i upphandlingarna”, skriver
Det var på SvD Debatt den 8/2 som företrädare för de privata etablerade välfärdsföretagen varnade för att Sverige skulle införa samma upphandlingsregler som redan idag finns i många EU-länder.

”Överraskande”
De idéburnas representanter replikerar: ”Skälet de anför är mycket överraskande – om den lilla andelen idéburna verksamheter skulle lyda under samma regelverk i Sverige som i andra EU-länder skulle enligt artikelförfattarna korruptionen i Sverige öka. I själva verket är det Goliat som oroar sig för att David skulle få marginellt rimligare villkor i konkurrensen.
De idéburna aktörerna – exempelvis Ersta diakoni, Stadsmissionerna, Kvinno- och tjejjourer, Bräcke diakoni, Stockholms Sjukhem med flera – utgör i vårt land blygsamma 3 procent av välfärden. Där har andelen legat i decennier. Verksamheterna har inte externa ägare som tar ut vinst utan återinvesterar eventuellt överskott i verksamheten.”
Skribenterna menar att förslaget om att i svensk lag införa bättre villkor för idéburen sektor, som EU:s upphandlingsdirektiv tillåter, är ”ett litet men inte revolutionerande steg i riktning mot mer konkurrens och fler aktörer som kan och vill lägga anbud när kommuner och landsting upphandlar.”

Ökade möjligheter
Det innebär inte nya krav på kommunerna, utan endast ökade möjligheter, hävdar de.
– Vi har svårt att förstå varför Almega och Vårdföretagarna hyser stark aversion mot regler som tillämpas i hela EU, anför de idéburnas företrädare, och tillägger: ”Till skillnad från dem tror vi att upphandlande myndigheter utan att förfalla till korruption kan hantera dessa nya möjligheter.”

Undertecknarna är:
Amir Daneshpip, jurist och upphandlingsexpert, Stefan Nilsson, direktor Ersta diakoni, Lotta Säfström, direktor Göteborgs kyrkliga stadsmission, Karin Thalén, sjukhusdirektör Stockholms Sjukhem, Martin Ärnlöv, direktor Bräcke diakoni (bilden), Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare Famna – riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg.
Läs hela repliken här:
https://www.svd.se/oron-ar-korruption-ar-felriktad-och-bisarr
Läs den ursprungliga artikeln här:
https://www.svd.se/risk-for-korruption-med-nya-regler-for-upphandling/om/naringsliv:debatt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.