Fem punkter för stärkt äldreomsorg

– Coronapandemin har lett till ett yrvaket intresse för äldreomsorgen. Det får inte resultera i kortsiktiga lösningar och analyser. Äldreomsorgen behöver ökad kontinuitet, stärkt kompetens, avskaffade minutscheman, större frihet och digitalisering.

Det menar Tobias Baudin, Kommunal, Anders Henriksson (S) och Katrin Stjernfeldt Jammeh (S). De presenterar fem punkter som visar hur äldreomsorgen kan reformeras:

1 Ökad kontinuitet. ”En förutsättning för det är nära och tillgängliga chefer som har tid att se personalens utmaningar och göra förändringar i tid. Därför vill vi införa ett riktmärke om 25 medarbetare per chef inom äldreomsorgen, för att förbättra arbetsmiljön och stärka kontinuiteten.”

2 Stärk kompetensen. ”Kvalitetssäkra undersköterskornas kompetens genom att införa en skyddad yrkestitel och en nationellt enhetlig vård- och omsorgsutbildning.”

3 Låt proffsen vara proffs. ”Äldreomsorgens utsatthet för detaljerade styrmodeller behöver brytas. Vi vill se ett avskaffande av minutscheman. Det är bra för personalen, men det är också viktigt för brukaren.”

4 Friheten ska växa, menar debattörerna i sin fjärde punkt. Samtidigt kritiserar de lagen om valfrihetssystem, LOV: ”Lov i hemtjänsten och primärvården ger dåliga förutsättningar för en fungerande integrerad omsorg och vård kring sjuka äldre. För brukarna blir resultatet att de tvingas få ihop sin egen omsorg och ansvaret hamnar ofta på anhöriga som får agera samordnare av de äldres kontakter med biståndsbedömare och olika utförare.”

5 Modernisera äldreomsorgen. Digitalisering inom äldreomsorgen ska vara en väg att stärka den personliga integriteten, anser de tre skribenterna. ”Genom trygghetskameror kan den som vill slippa nattliga besök som stör, robotar kan påminna om medicinering och det uppkopplade besöket till läkaren gör resan till vård­centralen onödig. Det digitala ska inte vara ett sidospår, utan arbetas in och bli det normala. Därför föreslår vi en utbildningsinsats för både anställda och för brukare inom äldreomsorgen.”

Läs hela artikeln här.

Bilden: Katrin Stjernfeldt Jammeh (S). kommunalråd i Malmö.

One thought on “Fem punkter för stärkt äldreomsorg

  1. Det låter bra! Väsentliga synpunkter.
    Men en sjätte punkt borde vara ansvarig läkare med regelbunden kontakt med varje boende och medicinskt ansvar för vården. De intagna har i stor utsträckning behov av översyn inte bara vad gäller medicinering. Verksamheten behöver, pga de äldres ofta mångsidiga problem medicinsk kompetens och kontinuitet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.