Finansministrar vill värna stabiliteten

– Vi vill förhindra framväxten av obalanser som hotar stabiliteten i det finansiella systemet och svensk ekonomi, säger finansminister Anders Borg och finansmarknadsminister Peter Norman.

– Det finns skäl att vara bekymrad över att hushållens skulder och bostadspriserna ökar men framförallt för svenska bankers risktagande, menar Anders Borg.

En lärdom av krisen är att banker och finansiella system inte är tillräckligt robusta och att långsiktiga stabilitetsinriktade åtgärder behövs.

– Regeringen ser nu över möjligheterna att öka kraven på bankernas egna kapital för att därmed göra dem mer motståndskraftiga. Ett intressant exempel som vi tittar närmare på är Schweiz som är på väg att höja kapitaltäckningskraven för systemviktiga banker, sade finansmarknadsminister Peter Norman.

Som ett första steg kommer regeringen att föreslå en förlängning av de nu gällande övergångsreglerna för de svenska bankernas kapitaltäckning. Förlängningen ska säkerställa att de svenska bankernas kapitaltäckning inte försämras. Förslaget innebär att de svenska övergångsbestämmelserna kommer att gälla längre än vad EU-regelverket kräver, dvs. även efter den 31 december 2011.

I utfrågningen i finansutskottet deltog även riksbankschef Stefan Ingves och generaldirektören för Finansinspektionen Martin Andersson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *