Finans­inspektionen får mer resurser

Regeringen har föreslagit att ge Finansinspektionen mer resurser för att övervaka finansmarknaderna i dessa ekonomiskt turbulenta tider.

– Krisen kommer att påverka oss i Sverige, men hur mycket vet vi inte i dag. Det beror på hur väl Europas länder hanterar krisen, och hur väl förberedda vi är för att hantera krisens effekter, skriver Finansdepartementet i ett nyhetsbrev.

I korta drag redogör man för överrenskommelsen med Grekland i förra veckan, där euroländernas ledare beslutade att Greklands skuld till långivare i den privata sektorn skulle skrivas ned med hälften.

Vidare listar man de åtgärder som den svenska regeringen har vidtagit för att öka den ekonomiska stabiliteten, bland annat större krav på banksektorn att minska risktagandet.

– Den svenska krishanteringen bygger på principen att skattebetalarnas pengar ska värnas, samtidigt som vi ska se till så att den finansiella stabiliteten säkras. Därför kommer den svenska staten inte bara ta över dåliga tillgångar om en bank riskerar att gå omkull, utan också ta över själva ägandet av banken. På så sätt får också skattebetalarna del i värdeökningar den dag stabiliteten återvänder. Det skulle dessutom ge regeringen möjlighet att begränsa utdelningar och bonusar från banker som får stöd, skriver Anders Borg i ett nyhetsbrev.

Regeringen har även föreslagit att ge mer resurser till Finansinspektionen för att övervaka finansmarknaderna.

Källa: Finansdepartementet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *