Fint pris till Upphandlingscenter

Upphandlingscenter Falun-Borlängeregionen har vunnit Miljöstrategipriset 2022, i kategorin offentlig sektor.

– Vi är stolta, det är kul! Samarbetet mellan inköpare och hållbarhetsstrateger har gett frukt och vi har haft modiga politiker som satt tydliga mål, säger till OFFENTLIGA AFFÄRER Anders Karlín, verksamhetschef på Upphandlingscenter.

Först nu har det sjunkit in att man verkligen fått detta fina pris, tillägger han.

Har de kommuner som ingår i samarbetet kunnat dra nytta av varandra för att nå målen?
– Ja, så är det. När till exempel en upphandlare i kommun ska genomföra en upphandling så kan utkastet till upphandlingsunderlag gå ut på remiss till övriga kommuner som ingår i samarbetet. En hållbarhetsstrateg i den egna och/eller i en annan kommun kan då identifiera potentiella hållbarhetskrav som kan ställas. På så sätt drar vi nytta av varandra.

Nyheten meddelades först på organisationens egen webbplats samt i branschtidningen Miljö & Utveckling, en branschtidning som arrangerar konferensen Miljöstrategidagarna där priset delas ut den 6 oktober 2022. På plats i Stockholm för att ta emot priset var Karolina Gistö som jobbar som strateg på Upphandlingscenter och Mari Jonsson, vice ordförande i den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan.

Mål i sju kommuner

– Vi har lyckats för att vi satt politiska mål i sju kommuner. Mål som sedan verkställts av våra medarbetare i organisationen. Vi satsar resurser, vi ställer krav och vi har företagen med oss i det jobbet som vi gör. Vi är också tydliga med målbilden, att vi ska använda skattemedlen på rätt sätt‚ säger Mari Jonsson, till tidningen Miljö & Utveckling.

Så här löd juryns motivering:

”Med en genomarbetad strategi och imponerande samverkan har Upphandlingscenter Falun-Borlänge-regionen visat att det är fullt möjligt att ta tillvara hållbarhetspotentialen i offentlig upphandling.

  Upphandlingscenter har inte stannat vid det självklara utan drivit sitt miljöarbete vidare och utvecklat en egen modell, Återbrukspyramiden, för att skapa upphandlingskriterier som är lämpliga för återbruk.

  Projektet är både strategiskt imponerande och har stor potential att spridas vidare”.

Även Kappahl prisat

I kategorin Näringsliv gick priset till Kappahl.

– Det är modigt att ge ett miljöpris till ett företag i modebranschen, tyckte Sandra Roos, hållbarhetschef på Kappahl, som tog emot priset, 

Hon menar att föreställningen om att kläder skulle ha ”en enormt stor miljöpåverkan” ofta är känslobaserad och inte har så mycket med fakta att göra. Enligt Sandra Modig har modebranschen kommit långt på grund av att man är så kontrollerad av NGO:er och myndigheter. 

Sandra Ross, Kappahl.

– Jag skulle säga att modebranschen står sig bättre än många andra branscher vad gäller genomlysning av leverantörskedjan och arbete med förnybar energi och mycket annat, sa hon till tidningen Miljö & Utveckling.

Anders Karlin, Upphandlingscenter.

Källor: Telefonsansamtal med Anders Karlin, Upphandlingscenter, tidningen Miljö & Utveckling .

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *