Flaggan i topp för demokratin!

Den 17 december 2018 var det hundra år sedan beslutet om att införa demokrati klubbades i Sveriges riksdag.
Därför beslutade riksdagen om en tillfällig officiell flaggdag.
Folkstyre är rent historiskt något ovanligt vars fortlevnad är beroende av engagemang och delaktighet. Låt oss hoppas att demokratin inte bara blir en parentes i historien. Som styre utgör ju demokratin närmast ett undantag globalt sett. Stora delar av Mellanöstern, med undantag av Israel, saknar demokrati, liksom många länder i Asien och Afrika. I Latinamerika råder formellt demokrati i flertalet länder, men man brottas med korruption, vanstyre och ekonomiskt lättsinne.
Europa har länge haft en välutvecklad demokrati. Undantaget är de forna medlemmarna i Warszawa-pakten som blev demokratiska först kring 1990-talet.

Högt valdeltagande
Sverige har, jämfört med de flesta länder, ett högt valdeltagande. Det ger hög legitimitet åt de folkvalda i riksdag och regering. I hela Norden är tilliten hög mellan folket och makthavarna, liksom mellan människor samt för institutioner som polis, rättsväsende, banker, press, mm.
Demokratin är inte perfekt, ”men vi har inget bättre”, för att fritt citera om Winston Churchills ord.
Därför: flaggan i topp för demokratin!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.