Fler gasbilar till Lund

Lunds kommun får genom ett nytt sätt att handla upp fordon, tillgång till både de modernaste och de miljöbästa bilmodellerna på marknaden.

Lunds kommun köper årligen in många fordon för att kunna sköta sin verksamhet, allt från sopbilar åt Lunds Renhållningsverk till små personbilar åt hemtjänsten. Lund arbetar aktivt med att minska sin miljöpåverkan och har därför som målsättning att bara använda fordon som går på miljöanpassade bränslen.

Normalt görs upphandlingar i tre till fyra-årsperioder, men eftersom det kommer många nya modeller av miljöbilar varje år fungerar den gamla mallen inte längre optimalt. Lunds kommun har därför, tillsammans med Eslöv, Kävlinge, Hörby, Höör och Svalövs kommuner samt Lunds kommunala bostadsbolag LKF, utvecklat en ny modell där upphandlade leverantörer ges möjlighet att erbjuda nya bilmodeller varje år. Med den nya upphandlingsmodellen är beställaren och leverantören i ständig dialog med varandra, och därmed ges det möjlighet till kontinuerlig utveckling.

Den andra omgången av avtalet undertecknas den 18 januari och börjar gälla den 1 februari 2012. Det nya avtalet innebär att det för kommunens förvaltningar kommer att finnas fler bilmodeller som drivs med gas eller el att välja bland, modeller som Lund är bland de första med i landet.

– Man måste jobba på många fronter för att minska kommunens miljöpåverkan och offentlig upphandling är ett bra verktyg i det arbetet. Trafiken står för en stor del av utsläppen så därför är det viktigt att byta till mer skonsamma bilar och bättre bränslen, säger Lars Bergwall, ordförande i Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott, som har varit med och dragit upp riktlinjerna för upphandlingen.

– Det är bra att det nu finns en gasbil i den storsäljande miniklassen. Tyvärr saknas det fortfarande gasbil i den lilla mellanklassen, men jag hoppas att vi får det nästa år. Med den nya upphandlingsmodellen blir det möjligt, avslutar Markus Paulsson, biogascoach i Lunds kommun.

Källa: Lunds kommun

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *