Fler jobb med privat vård

Fler och fler jobbar i privat vård, skola och omsorg utan att de kommunala skolorna och den landstingsdrivna vården minskar på personalen. Det visar siffror från SCB.

Stat, kommun och landsting ökade antalet anställda med 50 000. Privata företag inom skola, vård och omsorg med 70 000, motsvarande 77 procent sedan år 2000. Det innebär 120 000 helt nya välfärdsjobb. Trots detta talas det – och oftast med rätta – om brister i bemanningen på flera håll inom äldreomsorgen. Behoven ökar i takt med en allt större andel äldre i befolkningen.

Sverige kan bli ledande inom vindkraft
För att stödja svensk industri med kunskaper inom vindkraftens konstruktionsfrågor och för att utbilda nya generationer av ingenjörer har Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum bildats. Energimyndigheten, industrin och Chalmers samverkar och finansierar denna unika satsning. Den totala investeringen för centrumet uppgår till minst 100 miljoner kronor.

Sverige har potential att skapa framtidens kunskapsplattform inom vindkraft både när det gäller teknik och utbildning. Det finns ett starkt intresse från vindkraftsindustrin att starta tillverkning av vindkraftverk i större skala i Sverige. Med en globalt växande vindkraftsmarknad finns det goda möjligheter att skapa ekonomisk tillväxt och nya jobbtillfällen i Sverige.

Miljötänk hos producenten
Producentansvaret är en viktig pusselbit för att lösa framtidens miljöproblem. Producentansvar gäller för förpackningar av olika materialslag, returpapper, däck, bilar, elektriska och elektroniska produkter. Syftet med producentansvaret är att producenterna ska ta ansvar för de produkter som de släpper ut på marknaden. Att produkterna utvecklas i en mer miljöanpassad riktning och att de när de är uttjänta tas om hand på ett miljömässigt godtagbart sätt.

Trafikverket i fokus
Det nya Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm porträtteras i detta nummer av Offentliga Affärer. Vi berättar också om Trafikverkets satsning på åtgärder för att förhindra en upprepning av förra vinterns snökaos i tågtrafiken. Om detta kommer att lyckas återstår att se. Tågtrafiken har ju inte varit problemfri under sommaren heller.

Svårt att släppa taget om myndighetsdata
Sedan i somras måste myndigheter tillhandahålla offentliga data som kan vara intressanta för kommersiella e-tjänster. Men tillämpningen haltar visar en rapport från Statskontoret.

Dags att agera
Gemensamma e-tjänster mellan myndigheter och kommuner ger bättre service och förenklar för användarna. En förutsättning för att e-tjänster används är att de utgår från användarnas b ehov.

Om vi alla i Sverige, myndigheter, kommuner och landsting, vill hålla jämna steg med övriga Europa och på sikt ta ledningen inom eFörvaltning, då bör vi agera redan idag. Syftet med eFörvaltning är att förnya och förenkla kommunikation samt att spara tid och pengar för medborgare, företag och det offentliga Sverige. Vårt bidrag till att påskynda processen är att arrangera eFörvaltningsdagarna den 17-18 november.

Urban Nilsson
Ansvarig utgivare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *