Fler män söker sig till offentlig sektor

Pandemin har gjort att män sökt sig till den offentliga sektorn mer än någonsin tidigare. Det hävdar Jurek i en rapport.

Medan privat sektor gått ner med mellan 50–60 procent ligger offentlig sektor enbart på en nedgång på 23 procent. Det intressanta sker när man bryter ner siffran 23 procent. Av antalet ansökningar till offentlig sektor har kvinnor nämligen minskat med 27 procent samtidigt som män ökat med 4 procent.

I rapporten resoneras det kring varför det ser ut såhär och vad det kan tänkas bero på. Efter att  pandemin slog till kan det konstateras att fler män sökt sig till den offentliga sektorn. Offentlig sektor har alltid varit kvinnodominerad.

Kvinnodominans
Kvinnor arbetar i betydligt större omfattning i den offentliga sektorn till skillnad från män som i huvudsak arbetar i den privata. En potentiell förklaring skulle kunna vara att det inte funnits lika många jobb att söka inom den privata sektorn under den här perioden.

Man kan således dra slutsatsen att fler män söker sig till offentlig sektor där jobb fortsatt utannonserats. Det är fortfarande betydligt fler kvinnor som söker sig till den offentliga sektorn till antalet, men procentuellt sett så har alltså ansökningar bland män ökat.

Läs mer, klicka här. 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *