Fler små och medelstora leverantörer

Från och med den 1 februari 2014 får fler små och medelstora företag i Gävleborgs län leverera livsmedel till kommunerna i det egna länet. Hela 19 leverantörer mot tidigare sju. Det nya avtalet omfattar köp för totalt 360 miljoner kronor till skolor, förskolor och äldreboenden under en treårsperiod.

– Vi arbetar aktivt för att fler små och medelstora företag ska få chansen att leverera till offentlig sektor, säger Johan Almesjö, förbundsdirektör p Inköp Gävleborg, i ett pressmeddelande.

Han menar att livsmedel är ett område där detta är genomförbart genom att leverantörerna ges möjlighet att själva välja till vilka enheter de vill och kan leverera. Inköp Gävleborg vill att så många som möjligt ska få chansen att göra bra affärer med offentlig sektor.

De kommuner som omfattas av avtalet är Bollnäs, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Söderhamn, Älvkarleby och Gävle. I Gävle kommun är det bara ett fåtal förskolor som kommer att utnyttja avtalet, eftersom Sodexo är huvudleverantör enligt ett befintligt avtal.

Det är stora mängder råvaror som ska levereras för att räcka till förskolebarn, skolbarn och äldre i Gävleborgs län.

– Mängden färsk köttfärs som ska levereras är ungefär 50 000 kilo per år, berättar Maria Larsson, ansvarig upphandlare på Inköp Gävleborg.  Det säger sig självt att en liten köttproducent inte kan leverera den mängden. Men genom att låta leverantörerna själva välja till vilka de vill och kan leverera, så kan de lämna anbud på valda delar.

OFFENTLIGA AFFÄRER ställde några frågor till Maria Larsson med anledning av det nya livsmedelsavtalet.

OA: Hur gick ni tillväga för att förankra den nya modellen där leverantörer kan välja till vilka enheter de kan och vill leverera?
Maria Larsson: Vi hade hjälp av LRF i Gävleborg och Hälsinge livs som hjälpt en del av de lokala företagen att lämna anbud. De har även haft informationsmöten för de lokala företagarna och pratat om detta.

OA: Mötte ni motstånd från något håll eller var det enbart positiva tongångar?
M.L. Vi har inte stött på något motstånd från något håll angående detta.

O.A: Ni kan för första gången tillämpa Miljöstyrningsrådets (msr) baskrav p råvaror. Påverkar det priset?
M.L: Angående priset så har jag tittat på en upphandling som vi gjorde 2011 som blev avbruten och där vi inte hade msr-krav. Där är priserna alltså från 2011 och skillnaden ligger mellan tre till fem kronor dyrare på kilopris. Men det har ju även gått något år så det känns som att ökningen är marginell och lika gärna kan bero på andra saker än msr-kraven.

O.A: Finns det ytterligare något att berätta om avtalet?
M.L. Vi är glada över att ha fått så många mindre leverantörer men är samtidigt medvetna om att detta är en modell som passar oss. Vi har valt att ta in mindre leverantörer som komplement till de större leverantörerna, och inte som de enda leverantörerna. Det ska bli intressant att följa vilka leverantörer som blir de som får sälja.

Maria Larsson berättar också att i och med att man ställer krav som motsvarar Miljöstyrningsrådets baskrav – något man inte gjorde i den förra upphandlingen – så ökar kraven på köttråvaran markant. Baskraven innebär bland annat krav på djurskyddshållning motsvarande svensk nivå.

– Miljöstyrningsrådets baskrav gäller rena råvaror, som färskt och fryst kött, säger Maria Larsson.

Andelen ekologiska produkter är på samma nivå som vid den förra upphandlingen, som gjordes 2009.

Om inte avtalet överprövas så börjar det gälla från 1 februari 2014.

Bo Höglander

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *