Fler upphandlingar publiceras i Luleå

Från och med i år 2016 kommer Luleå kommun att publicera alla upphandlingar på över 100 000 kronor på kommunens hemsida.
På så sätt blir det enklare för företagen att få information om vilka varor, tjänster och entreprenader kommunen efterfrågar. För kommunens del innebär det att man kan sänka sina inköpskostnader samtidigt som man förhoppningsvis förbättrar företagsklimatet och får en fungerande konkurrens. Luleå kommun gör inköp för närmare 2 miljarder kronor per år.
OFFENTLIGA AFFÄRER ställde några frågor till inköpschef Emma Breheim i Luleå kommun.
Vilket är huvudsyftet? Att förenkla för företagen eller att skapa bättre konkurrens så att kommunen får fler anbud?
– Huvudsyftet är att göra de mindre affärerna tillgängliga för fler företag. Vi tror att ett mindre företag kan se dessa upphandlingar som attraktiva. En affär på mellan 100 000 och 500 000 kan vara stor för ett litet företag även om den är ”liten” för oss. Och får vi fler små- och medelstora företag att delta i våra upphandlingar tror vi att det kan ge tillväxt i vår region.
 Hur och var kommer ni att annonsera dessa upphandlingar?
– De kommer att finnas på vår hemsida lulea.se
 Värdet ligger långt under direktupphandlingsgränsen. Varför valde ni just 100 tusen?
– Eftersom gränsen för dokumentationsplikten går vid 100 000 tänker vi att när vi ändå dokumenterar upphandlingarna i våra system kan vi lika gärna annonsera dem.
 
Bilden: Emma Breheim, inköpschef i Luleå kommun.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *