Flera goda idéer i läke­medels­utredning

SKL ställer sig bakom många av förslagen i Läkemedels- och apoteksutredningens delbetänkande, men önskar att utredningen hade lagt förslag som tydligare stödjer att landstingen kan förhandla med läkemedelsföretagen om bland annat rabatter på öppenvårdssystemet.

Om landstingen kan förhandla med läkemedelsföretagen kommer sannolikt fler patienter få tillgång till mediciner som idag är för dyra för att användas i stor skala.

– Stora delar av utredningens förslag ligger i linje med vad SKL och landstingen har önskat under en lång tid. Landstingen bör får ett större inflytande över prissättningen för de läkemedel som används i den öppna vården, till exempel genom att teckna samverkansavtal om prisrabatter och uppföljning av läkemedelsanvändning, säger SKL:s ordförande Anders Knape.

SKL:s skriver i sitt yttrande över betänkandet att landstingen och regionerna på sikt bör ha möjlighet att upphandla och prisförhandla om alla öppenvårdsläkemedel.

– Utvecklingen inom läkemedelsområdet går mycket snabbt, och vi möter ständigt nya behov. Ett stort problem är att kostnaderna ibland är så höga att det de helt enkelt inte kan försvaras om man ser till nyttan. Vi ser gärna att nya läkemedel kommer till användning snabbare, och att landstingen kan börja använda dem under ordnade former på ett likartat sätt. Det är till nytta för alla parter – patienter, skattebetalare och läkemedelsindustrin, säger Anders Knape.

Källa: SKL

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *