Flexibel finansiering drivkraften för effektiv vård

Carl Ahlgren, Head of Sales Public Sector & Healthcare Norden och Storbritannien på Siemens Financial Services (SFS) diskuterar hur svenska vårdgivare kan bli mer effektiva och hur investeringar i viktig medicinteknik kan möjliggöras med flexibla finansieringslösningar.

Enligt internationella studier halkar svensk hälso- och sjukvård efter de nordiska och flera EU länder. Euro Health Consumer Index, som varje år jämför sjukvården i EU-länderna placerar Sverige på 10:e plats 2015 och en de största utmaningarna anses vara långa väntetider.[1]Mot denna bakgrund har pressade resurser och ett växande vårdbehov, bland annat till följd av en åldrande befolkning och förändrade vårdförväntningar[2], också inneburit en stor press för sjukvårdssektorn att förändras och att bli mer effektiv.
Åldrande utrustningar minskar effektivitet
För att kunna övervinna dessa utmaningar och hantera förändringar på ett lämpligt sätt behöver sjukvårdsorganisationer hålla sin utrustning uppdaterad och investera i ny medicinteknik. Investeringar i modern teknik är nödvändiga för att upprätthålla en trygg och kvalitetsmässig patientvård, vare sig du vill förbättra den operativa effektiviteten för nuvarande verksamheter eller om du vill erbjuda nya sätt att leverera vård (såsom mobila tjänster eller telemedicin). Exempelvis har tiden för MRI skanningar minskat med upp till 75 procent under de senaste 10 åren med hjälp av den tekniska utvecklingen, vilket innebär en betydligt utökad kapacitet och förbättrad effektivitet.[3] Nya bildhanteringsprogram har också bidragit till ökad produktivitet och har minskat röntgenläkarens läsningstid med 50 procent.[4] Med dessa effektivitetsvinster har kostnaden per behandling kunnat minskas samtidigt som personalens tid sparats. Genom att använda den senaste tekniken förbättras också patientens livskvalitet då sjukdomar kan upptäckas i ett tidigare skede samtidigt som fler patienter kan diagnostiseras och behandlas snabbare och bättre.
Med ständigt ökande omkostnader inom sjukvården, mindre resurser och nya vårdutmaningar har allt fler kliniker tvingats att skjuta upp sina investeringar i ny medicinteknik eller uppdatering av utrustningar. Teknikförvärv och investeringar i sjukvårdsutrustning är kostnadsintensivt och tillgång till tillräcklig kapital fortsätter att vara en stor utmaning för många sjukvårdsorganisationer. Istället är det många som använder sig av äldre och icke uppdaterad utrustning vilket gör att man förlitar sig på äldreutrustning som minskar effektiviteten i verksamheten och som även kan ha konsekvenser för vårdkvaliteten och patientsäkerheten. Till följd av detta ser vi en ökande global efterfråga på alternativa finansieringslösningar.[5]
Flexibel finansiering nyckeln till nya investeringar
Allt fler sjukvårdsorganisationer runt om i världen använder sig av olika former av flexibla finansieringslösningar för att investera i utrustning och teknik. Operationell leasing i synnerhet uppmärksammas som en metod för att frigöra likviditet. Genom att använda sig av sådana lösningar har kunden inte har någon restvärdes- eller värdeminskningsrisk och utrustningen kan betalas över en i förväg bestämd finansieringsperiod och behovet av ett stort initialt utlägg blir mindre. Med fördefinierade fasta inbetalningar i början av ett kontrakt påverkas kostnaderna inte heller av en rörlig ränta och investeringen blir lättare att planera. Med regelbundna kostnader blir det dessutom enklare för beslutsfattare och upphandlare att på ett mer effektivt och noggrant sätt beräkna och hantera omkostnaderna. Med hjälp av dessa sortens lösningar kan vårdgivare snabbt få tillgång till den senaste utrustning eller de uppdateringar som behövs, utan att binda upp sitt eget kapital i investeringen.
I takt med att sjukvårdssektorns behov och förutsättningar förändras har även många finansiärer börjat förändra lösningarna de erbjuder för att bättre kunna möta dagens behov, såsom funktionsavtal (”Managed Services Agreements”). Dessa avtal innebär att vårdgivaren betalar för en tjänst där utrustning, finansiering och service ingår, istället för att betala för själva utrustningen själv. På så sätt kostnadsförs utrustningen som en tjänst och inte som en tillgång och man kan exempelvis betala leverantören per patient eller per användning. Vårdgivaren tar en mindre risk och betalar istället för en tjänst där leverantören ansvarar för att hålla utrustningen ständigt uppdaterad och modern.
Ständiga förändringar och utmaningar inom svensk sjukvård har ökat vårdgivarnas behov av flexibilitet och effektivitet. För att sjukvårdsorganisationer ska ha möjligheten att förbättras och erbjuda en hållbar, effektiv och säker vård krävs det flexibla finansieringslösningar som möjliggör investeringar i viktiga teknikuppgraderingar trots begränsade resurser. Utan tillgång till uppdaterad utrustning och ny medicinteknik förblir det svårt för Sverige att förbättra sin vård och höja sin plats i internationella sjukvårdsstandarder.
[1]Health Consumer Powerhouse, Euro Health Consumer Index 2015, 2016
[2]Siemens Financial Services, Taking the Pulse, 2016
[3]Siemens Medical, MAGNETOM literature
[4]Siemens Financial Services, Seizing the Digitalization Opportunity, 2015
[5]Siemens Financial Services, Taking the Pulse, 2016
 
Carl_Ahlgren_IMGL1760_BS
Carl Ahlgren, Head of Sales Public Sector & Healthcare Norden och Storbritannien på Siemens Financial Services (SFS)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.