Flexibelt avtal för kaffeautomater

Minimikrav i stället för ett fast sortiment. Det blev en av förändringarna när Statens inköpscentral tecknade avtal med sex leverantörer gällande kaffeautomater och med sju leverantörer gällande vatten.
– Vatten ett litet område som omsätter sex miljoner kronor medan kaffeområdet omsatte 120 miljoner kronor 2017, säger Therese Klaar, chef för upphandling av varor och tjänster på Statens inköpscentral, Kammarkollegiet, till OFFENTLIGA AFFÄRER.
Tack vare den inbyggda flexibiliteten i avtalen kan avropande myndighet öka eller minska antalet automater utifrån verksamhetens storlek just för tillfället. Dessutom går det att antingen köpa eller hyra, liksom att välja nytt eller begagnat.
Skräddarsydda lösningar
Myndigheten som avropar kan alltså låta leverantören skräddarsy en lösning för just den myndigheten.
– Det sker en snabb produktutveckling på området och därför ville vi inte specificera för mycket utan lämna öppet, säger Therese Klaar.
Enbart rikstäckande leverantörer har kommit i fråga och avropsmetod är förnyad konkurrensutsättning. Fler detaljer kring avtalen i nr 2 / 2019 av OFFENTLIGA AFFÄRER där hela intervjun med Therese Klaar publiceras.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.