FMV upphandlar tillsammans med Norge

En upphandling av tunga hjulfordon görs nu gemensamt av FMV och norska FLO som räknar med många avrop på det tioåriga ramavtalet med en leverantör. Tolv olika fordonsvarianter inklusive underhåll ingår. Just nu pågår tester och utvärdering.

Testerna är ett sätt att se om leverantörernas uppgifter stämmer. Fyra stora lastbilstillverkare är fortfarande med i kampen om ramavtalet för tunga hjulfordon till det svenska och norska försvaret. Det är svenska Scania, italienska Iveco, tyskarna Mercedes och MAN.

FLO, Forsvarets Logistikkorganisasjon i Norge ansvarar för upphandlingen, men det är ett gemensamt projekt.

– Behoven av den här typen av fordon är lika i båda länderna och med det gemensamma ramavtalet får vi större volymer och då kan vi pressa kostnaderna, framförallt sett till fordonens hela livscykel med reservdelar och underhåll, säger FMV:s projektledare Carl-Johan Widmark.

Medan provledaren Roger Larsson i Skövde sammanställer testresultaten jobbar det norsk-svenska projektet med att utvärdera alla tolv fordonsmodellerna enligt den utvärderingsmodell som man har arbetat fram gemensamt. Det är ett omfattande upphandlingsunderlag på drygt 130 dokument där bland annat alla krav finns listade. Det handlar om allt från kommersiella villkor till mobilitet, skydd, underhållsfrågor och ekonomin sett över fordonens hela livslängd.

– Vi har en samsyn mellan länderna om vad som är viktigt, vilket genomsyrar arbetet när vi går igenom de cirka 8000 olika kraven för var och en av de olika leverantörerna, säger Carl-Johan Widmark.

Bland de fordon som de båda länderna kommit överens om att upphandla finns olika varianter. Från civilklassade lastbilar som kan användas på bland annat flygplatser till fordon för bepansrade tungtransporter dimensionerade för laster över 70 ton. Den variant som länderna kommer att upphandla flest av är lastväxlarbilar.

En titt i projektets planeringkalender säger att ramavtalet och avtalet om underhåll planeras till juni 2013.

– I samband med att vi skriver på ramavtalet blir det också ett avrop, dessa leveranser påbörjas ett till två år efter detta, säger Carl-Johan Widmark.

Källa: FMV

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *