FMVs miljard­upphandling kan avslutas

Förvaltningsrätten avslår schweiziska Mowags överprövning och därmed kan upphandlingen om 113 stidsfordon till det svenska försvaret avslutas.

FMV genomförde redan 2009 den första upphandlingen av stridsfordon, som överprövades och FMV tvingades göra om upphandlingen. Den nya upphandlingen skulle avslutas i augusti 2010 och FMV hade kommit fram till att finska Patria hade lämnat bästa anbud.

I tilldelningsbeslutet framgår att endast två av totalt fem anbud kvalificerade sig till anbudsutvärderingen. Mowags anbud uteslöts eftersom de inte uppfyllde samtliga skall-krav.

Skall-kraven som Mowag inte uppfyllde gällde tre punkter, toppfart, genomsnittlig hastighet och förmåga att bogsera ett fordon med samma vikt.

Mowag ansökte om överprövning och yrkade i första hand att upphandlingen skulle rättas så att Mowags anbud inkluderades i utvärderingen och i andra hand skulle upphandlingen göras om.

Dessutom framgick det av Mowags ansökan att man ville få tillgång till sekretessbelagda uppgifter i form av tekniska specifikationer som två kvalificerade anbudsgivare lämnat för att styrka att man uppfyller skall-kraven.

Förvaltningsrätten avslår Mowags (numera General Dynamics European Land Systems) begäran på samtliga punkter. Affären kan då slutföras med Patria och omfattar 133 stridsvagnar till ett värde av 2,5 miljarder kronor.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *