FN-dag mot korruption

Den 9 december uppmärksammas den årliga Internationella anti-korruptionsdagen, instiftad av FN.
Korruption finns i alla länder – rika och fattiga, demokratier och diktaturer.  Fattiga och förtryckta människor drabbas särskilt hårt, framhåller Transparency International Sverige.

Att bekämpa korruption är därför ett centralt område i utvecklingssamarbetet. FN:s utvecklingsprogram (UNDP) finns i 170 länder och arbetar för att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter, främja fredliga samhällen och stötta länder i att nå Globala målen till år 2030.
Svenska UNDP skriver: ”Korruption är ett allvarligt brott som kan hindra och förstöra den sociala och ekonomiska utvecklingen i alla samhällen. Inget land, region eller samhälle är immunt.”
De jobbar mot korruption
I Sverige finns flera instanser som arbetar mot korruption. Institutet mot mutor, IMM, arbetar för att motverka korruption och användandet av mutor. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på att informera företag, näringslivets organisationer, myndigheter och massmedier om vad korruption är, hur den tar sig uttryck och hur den kan motverkas.
Generalsekreterare är Natali Phalén som ofta medverkar i OFFENTLIGA AFFÄRERS och Hexanovas konferenser. Nyligen kritiserade hon i en krönika i Aktuell Hållbarhet det faktum att korruption enbart är ett delmål i Agenda 2030.
Enorma summor
– Enorma summor pengar går förlorade genom korruption, samtidigt som korruption hämmar möjligheten för de flesta av de mål som ingår i Agenda 2030. Antikorruptionsarbetet måste därför prioriteras betydligt mer, som ett fundament i hållbarhetsarbetet och inte enbart som en fråga om regelefterlevnad, menar Natali Phalén.
Transparency International
Transparency International Sverige (TI Sverige) är en oberoende ideell organisation som tillsammans med ytterligare ett hundratal nationella avdelningar världen över ingår i det globala nätverket Transparency International.
TI Sverige är är en ideell förening, oberoende gentemot de svenska statsmakterna och finansieras till största delen genom bidrag och medlemsavgifter från företag och privatpersoner. På sin hemsida skriver TI Sverige:
”Korruption fördjupar fattigdomen i världen, undergräver demokratin och skyddet av mänskliga rättigheter, skadar handel och hindrar investeringar, äventyrar god samhällsstyrning, minskar förtroendet för samhällets institutioner och för marknadsekonomin. Korruption i alla former måste därför bekämpas.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.