Följ upp era kontrakt

Upphandlingsstödet på Kammarkollegiet har tagit fram en vägledning om kontraktsuppföljning. Där får upphandlande myndigheter hjälp att följa upp de krav som har ställts, exempelvis kvalificeringskrav, pris och levererad kvalitet i upphandlingar.

Många upphandlande myndigheter har alltmer kontrakterad verksamhet att kontrollera och följa upp, samtidigt som deras resurser för uppföljning är begränsade. Ett ökat tryck från allmänhet och media att få insyn i hur skattemedlen används bidrar också till ett större behov av kontraktsuppföljning och metoder för detta. Upphandlingsstödet har därför tagit fram en praktisk vägledning i ämnet som stöd för upphandlande myndigheter.

Vägledningen presenterar en metod för hur upphandlande myndigheter kan identifiera och prioritera behov av uppföljning för olika typer av upphandlingskontrakt och hur de sedan kan planera och genomföra kontraktsuppföljningen.

Vägledningen har tagits fram i samverkan med representanter från upphandlande myndigheter och leverantörer och finns att ladda ned och beställa på Upphandlingsstödets portal för upphandlingsfrågor, www.upphandlingsstöd.se

Källa: Upphandlingsstödet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *