För en bättre arbetsmiljö i skolan

Nya sätt att jobba ska motverka problem i skolans arbetsmiljö. Snart inleds ett standardiseringsarbete som kan erbjuda skolan stöd för ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Det finns standardiserade ledningssystem som hjälper företag och andra organisationer att arbeta systematiskt för en bättre arbetsmiljö. Men det finns inget system som är anpassat för de speciella förutsättningar som råder i skolan.

– Skolan är Sveriges största arbetsplats. Vi får tydliga signaler från ett flertal intressenter om att det behövs ett mer enhetligt och systematiskt arbetssätt, säger Marcus Ihre, projektledare på Swedish Standards Institute, SIS.

Startskottet för SIS arbete är ett seminarium den 27 september. Då talar bland andra neuropsykolog Åke Pålshammar om hjärnans utveckling och påverkan i relation till den omgivande miljön.

En annan föreläsare är Stefan Hult, nationell samordnare på Arbetsmiljöverket, som talar under rubriken: Brister, samband och möjligheter i skolans miljö.

– Det handlar om klassiska arbetsmiljöfrågor som berör skolan i högsta grad. Seminariet är ett upprop. Vi startar genom att belysa frågan ur olika perspektiv så att vi sedan kan gå vidare i det fortsatta arbetet, säger Marcus Ihre.

Tanken med ett ledningssystem för skolan är att det ska ge stöd både för den fysiska och för den psykosociala arbetsmiljön.

– Ett ledningssystem gör att arbetet kan få tydligare fokus, och mer kraft. Det gör också att det blir lättare att behålla en kontinuitet och arbetet blir mindre sårbart för personalomsättning bland arbetsledning och pedagoger. Insatser och resultat får mer tid att verka, säger Marcus Ihre.

Källa: SIS

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *