För- och nackdelar med privatiseringar

Privatiseringar ökar välfärden bara om synergieffekterna är tillräckligt stora ─ annars riskeras höjda konsumentpriser. Det konstaterar forskare som på uppdrag av Konkurrensverket har undersökt konkurrens- och effektivitetseffekter när offentligt ägda företag har övergått i privat ägo.

Pressmeddelande

De senaste decenniernas privatiseringar av offentliga företag har på olika sätt påverkat det svenska näringslivet. I rapporten Konkurrens- och effektivitetseffekter av privatiseringar ger forskarna Lars Persson, Fredrik Heyman och Pehr-Johan Norbäck, alla verksamma vid Institutet för näringslivsforskning, en översikt över den nationalekonomiska forskningen på området.

I uppdraget har ingått att belysa skillnader mellan offentligt ägda och privat ägda företag som är verksamma på marknader med fåtalskonkurrens. Rapporten behandlar även vilka konkurrens- och effektivitetseffekter som kan förväntas på näringslivet när företag på marknader med fåtalskonkurrens privatiseras.

Källa: Konkurrensverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *