Förbjud tomgångs­körning av belysning

I helgen arrangerades Earth Hour för sjätte året i följd. Deltagande kommuner, myndigheter och även företag verkar nöjda med att symboliskt släcka lampan en timme per år istället för att på allvar ta itu med energieffektivisering, bland annat inom belysningsområdet, skriver Magnus Frantzell, vd Belysningsbranschen.

 

De fastigheter som staten förvaltar omfattar 13 miljoner kvadratmeter och de privata fastighetsägarna äger lokaler som motsvarar hela 70 miljoner kvadratmeter. Vi vet att många av dessa lokaler är eftersatta när det gäller belysningen. Enligt Energimyndighetens STIL-rapporter är till exempel belysningen i 73 procent av Sveriges skolor, 82 procent av Sveriges vårdlokaler och 63 procent av Sveriges kontor omodern.

Det ska vara släkt – alla dagar
I många lokaler är belysningen dessutom påslagen fast den inte behövs. Det är ingen ovanlig syn med upplysta skol- och kontorsbyggnader på kvällstid fast ingen använder lokalerna. Därför imponerar det heller inte att kommuner runt om i landet släcker lampor i skolor och kommunhus mellan 20:30 och 21:30 en lördagskväll. Varför är lamporna påslagna överhuvudtaget i dessa lokaler under helgerna?

Årstid och plats i landet avgör till stor del behovet av belysning i Sverige. Inte minst skiftningar i årstider gör att behovet av belysning kan variera kraftigt. Tack vare att den tekniska utvecklingen inom belysningsområdet har gått så snabbt de senaste åren behöver man inte längre elda för kråkorna!  Det finns enkla styrsystem som automatiskt reglerar belysningen både efter mängden dagsljus och närvaro i rummet.

Minska elkostnaderna
Och sparpotentialen är stor! Med en modern belysningsanläggning som styrs av dagsljus och närvaro kan elkostnaderna minska upp till hela 80 procent jämfört med en omodern anläggning! Jämför man med en modern anläggning utan ljusstyrning är potentialen 50 procent.

Den totala besparingspotentialen inom belysning beräknas i Sverige vara så stor som 6 Twh, en siffra som är ungefär lika stor som all den vindkraft som produceras i Sverige per år.

Men dessvärre används den nya tekniken i alldeles för liten utsträckning.  Än mer anmärkningsvärt är att gammaldags belysningsteknik installeras i nya kontorsbyggnader som i övrigt byggs med moderna miljö- och energikrav. Det är nog illa med gammal och energislösande belysning i äldre byggnader. Men att det fortfarande byggs nya hus i Sverige utan krav på att använda effektivast möjliga energilösningar för belysning är helt oförsvarligt.

Inspiration från Danmark
I Danmark finns sedan juni 2010 byggregler som ställer krav på ny belysningsteknik med närvaro- och dagljusavkänning i nya byggnader och vid större renoveringar. Vi borde inspireras av vår granne. Istället för att släcka lampor en timme per år borde Sverige ha samma bygglagar om smart belysning som Danmark har.

Förbjud därför tomgångskörning på belysning under alla årets 8760 timmar. Det räcker inte att bara släcka lampor en timme under en lördagkväll på platser där det med största sannolikhet inte ska vara tänt.  Tomgångskörning för bilar är förbjudet dygnet runt, året runt. Där duger ingen tomgångstimme. Varför ska inte samma regler gälla med tomgångskörning för belysning?

Magnus Frantzell, vd Belysningsbranschen

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *