Fördelen med unga ledare

Unga ledare är förändringsbenägna och erbjuder goda möjligheter till nytänkande. De är också bra på att rekrytera unga eftersom de har ett försprång i att känna och förstå sin generation.

Orden är den prisade unga byggchefen Erik Almgrens, när han talade under Chefsdagarna i Helsingborg. Han tillade också att rekrytering är en oerhört viktig uppgift för en chef och helt avgörande för verksamheten.
− Det är förstås omöjligt att tala för en hel generation så jag överlåter till åhörarna att bedöma mina tankar, sa han inledningsvis.

Unga ledare förstår sociala medier, vilka har en viktig roll i unga människors liv. Men exakt hur man ska använda sig av det i en organisation hade han inget bra svar på.
− Men denna stora kommunikationskanal kommer att få betydelse på arbetsplatserna, och lika lite som vi använder telefonen på jobbet till att sitta och prata med kompisar, lika lite kommer vi använda sociala medier till fel saker framöver.

Sådana är unga medarbetare
− Jag tror att det finns en aktiv önskan från unga dag att jobba mindre. En önskan om en viktig och betydelsefull fritid. Det handlar inte om att unga är lata och oambitiösa. Jag vill mena att om mina anställda trivs med livet så trivs de på jobbet. Detta är min spaning kring tidens tecken, säger Erik Almgren.

Dagens unga lever i ett mer jämlikt samhälle. För 30 år sedan kunde en chef fokusera mer på sitt arbete och sitt chefskap samtidigt som han i regel hade service i hemmet. Unga chefer idag har ett helt annat livspussel att lägga. Det gäller att hitta en balans och det är viktigt att deras ledare förstår det.

Unga människor har rest mycket och sett världen på ett mer ingående sätt. Resandet har inte bara handlat om avkoppling på en charterort, utan om att komma närmare inpå befolkningen och kulturen. De erfarenheter man bär med sig underlättar för global kommunikation.

Något överraskande menade Erik Almgren att unga människor inte är mer öppna för avvikelser och mångfald.
− Alla människor har något av ett inbyggt avstånd till det som är främmande. Det medför ett stort ansvar för oss som är chefer och ledare och det är något vi måste jobba aktivt med.

Den unga generationen, även ambitiösa och duktiga personer, är inte lika fokuserade på att bli chef. Det finns i regel andra poster i organisationerna som är lika eftersträvansvärda idag.
− Det är en bra utveckling tycker jag eftersom det gör att vi undviker att placera “fel” person på chefsposten.

Ungas syn på auktoriteter skiljer sig också.
− Vi är mer kritiska och ställer krav på våra chefer. Det är positivt i mycket, vi behöver människor som ifrågasätter. Detta förhållningssätt är något vi har lärt oss i skolan. Samtidigt måste det ju finnas rimliga gränser för hur långt ifrågasättandet kan gå.

Finns det några negativa sidor hos unga som vi måste hantera?
− Generellt kan nog flera av oss unga känna ett starkt driv att lyckas snabbt. Det innebär också att man kan bli väldigt krävande i en organisation, och även väldigt besviken om man möter motstånd. Som ledare är det vår uppgift att hjälpa till att justera medarbetarnas förväntningar på arbetsplatsen, att hitta bra sätt att dra nytta av drivkraften och att ge mycket positiv feedback, säger Erik Almgren.

Hur är det att vara ung ledare?
Som ung ledare kan det ibland vara en utmaning att bygga förtroende hos äldre medarbetare. En ung ledare saknar förstås erfarenhet vilket är en utmaning och något man måste lära sig att förhålla sig till. Erik Almgren har två mirakelkurer att tipsa om.

− Var trevlig och vänlig så långt det går. Trampa inte folk på tårna och få inte dina medarbetare att tappa ansiktet. Det går att driva sin fråga ändå. Ibland kanske det är nödvändigt men då kommer det att innebära problem. Kan man undvika det är det bra.

10 viktiga ledarskapsfrågor
1. Den viktigaste frågan handlar om att hitta och behålla duktiga medarbetare.
2. Bygga förtroendekapital, både internt och externt. Jobb blir så mycket enklare då.
3. Kundnytta måste alltid stå i centrum.
4. Kombinera teknik och affärer.
5. Skapa en positiv spiral, vilket för mig innebär att skapa och vidareutveckla värde för kunden.
6. Humanistiskt ledarskap och en positiv människosyn. Man mår bättre som chef om man behandlar alla som man själv vill bli behandlad.
7. Glädjen att se människor växa motiverar mig som chef.
8. Alla är inte stöpta i samma form, hitta var och ens styrka och fokusera på motivera medarbetarna.
9. Frihet under ansvar. Det kan vara svårt att hantera men viktigt. Friheten ger en dynamik som ger en välmående organisation.
10. Det ska vara roligt att jobba (och det blir roligt om kunden är glad).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *