Företag gynnas av myndigheters självsanering

Efter skärpningen av konkurrenslagen utsätts färre företag för konkurrens från statliga eller kommunala aktörer. Det framgår av Konkurrensverkets skrivelse till regeringen.

Tillägget i konkurrenslagen innebär att konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet i vissa fall kan förbjudas. Nu, efter att lagen har varit i kraft ett drygt år, syns tydliga positiva effekter, skriver Konkurrensverket.

– Den självsanering som har inletts i kommuner och hos statliga myndigheter är det bästa sättet att undanröja konkurrensbegränsande offentliga verksamheter. Många säljverksamheter har avvecklats eller förändrats, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Under det första året som regeln om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet har varit i kraft har ett stort antal ärenden kommit in till Konkurrensverket. Ett 50-tal av dessa har utretts vidare.

– Flera av ärendena har avslutats efter frivilliga åtgärder från den offentliga aktören. Vi följer nu upp hur de uppfyller de åtaganden de har gjort och skulle de svikta i sina åtaganden är vi beredda att vidta ytterligare åtgärder, säger Dan Sjöblom.

Hittills har Konkurrensverket gått till domstol med tre ärenden där offentliga verksamheter misstänks subventioneras, eller på annat sätt gynnas, och på så sätt hämmar eller snedvrider konkurrensen. Ofta är det mindre och lokalt förankrade företag som har drabbats.

– Det är bra att rollerna renodlas mellan det offentliga och det privata näringslivet. Många kommuner bedriver ett aktivt och värdefullt arbete för att stärka det lokala näringslivet och locka till sig fler företag som skapar arbetstillfällen och bidrar till välfärden. Då ska de inte samtidigt bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet, säger Dan Sjöblom.

Källa: Konkurrensverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *