Företag kritiska till innovations­insatser

– I dialogen inom IVAs projekt Innovationskraft Sverige har vi mött kritik mot splittring och bristande samordning av offentliga stödinsatser till innovationsföretag, säger Björn O. Nilsson, vd IVA.

GE Innovation Barometer 2013 visar att företagen blivit mer kritiska mot hur staten koordinerar sina stödinsatser inom innovationsområdet.  Andelen som ser positivt på statens insatser har minskat från 57 till 30 procent under det senaste året.

– Resultatet av undersökningen understryker ytterligare vikten av konkreta åtgärder för att få bättre samordning och ökad långsiktighet i de statliga myndigheternas satsningar, säger Björn O. Nilsson, vd IVA.

Oroande handelshinder
Företagsledarna uttrycker oro över att det blivit allt svårare att mobilisera privat kapital för att finansiera innovativa produkter och tjänster. Dessutom ökar andelen av såväl svenska som internationella företagsledare som ser handelshinder som ett problem för innovativa företag.

– För ett så exportberoende land som Sverige är det oroande att företagsledarna upplever att handelshindren tycks öka. Inom EU har vi kommit långt. Men undersökningen är en viktig påminnelse om hur mycket det finns kvar att göra på de viktiga tillväxtmarknaderna i Asien och Sydamerika, säger Hans Enocson, GE:s Nordenchef.

Dock en positiv grundsyn
Trots ökat ifrågasättande av samordningen av de statliga insatserna visar undersökningen att grundsynen på det svenska innovationsklimatet fortfarande är mycket positiv. 66 procent av företagsledarna i den internationella studien ser Sverige som en mycket bra miljö för innovation. Och deras svenska kollegor är ännu mer positiva – hela 82 procent gör samma bedömning. Svenska och utländska företagsledare placerar Sverige på en sjätteplats i världsrankingen.

– Att både svenska och internationella företagsledare i grunden är så positiva till det svenska innovationsklimatet är mycket viktigt när vi ska locka utländska företag att etablera forskningsintensiv verksamhet i Sverige. Inte minst viktig är deras uppfattning att svenska ungdomar är så entusiastiska till att arbeta med innovation. Lika viktig är deras bedömning att det är så enkelt och smidigt att samarbeta med universitet och högskolor, säger Björn Nilsson, vd IVA.

Samarbete mellan företag
Även samarbete mellan företag lyfts fram i rapporten som en metod att öka innovationskraften. De svenska företagsledarna ser i större utsträckning än sina internationella kollegor samarbete som nyckeln till innovation. 93 procent (87 procent internationellt) menar att deras företag skulle bli mer framgångsrika om de samarbetade kring innovation istället för att arbeta på egen hand. Och 87 procent av de svenska företagen (78 procent av de internationella) ser samarbete mellan små och medelstora företag och storföretag som en viktig väg framåt.

– Historiskt sett har produktinnovationer ofta varit drivkraften bakom företagens tillväxt. Idag nås framgång även genom innovativa affärsmodeller. Samverkan, både med andra företag och med universitet, är en hörnsten i GE:s innovationsstrategi, säger Hans Enocson, GE:s Nordenchef.

I undersökningen GE Innovation Barometer 2013, tillfrågas 3100 företagsledare från 25 länder, varav 100 från Sverige.

Källa: IVA

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *