Företagen missnöjda med upp­handlingarna

En enkät från Västsvenska Handelskammaren visar att företagen tycker att lagen om offentlig upphandling är lika mycket ett hinder som ett stöd.

Västsvenska Handelskammaren frågar varje månad sin konjunkturpanel om företagens syn på framtiden. Inför september månads konjunkturmätning, undersöktes också företagarnas syn på LOU.

– Resultatet är inte lysande. Vi bad panelen värdera hur reglerna för offentlig upphandling påverkar deras möjligheter att göra affärer med den offentliga sektorn. På en hundragradig skala når resultatet 46,3 – genomsnittet tar sig inte ens över 50! säger Johan Trouvé som är vd för Västsvenska Handelskammaren.

– Detta gör sannolikt att färre företag engagerar sig i den offentliga upphandlingen, vilket gör att målet med lagen – att få största möjliga valuta för skattepengarna – inte uppfylls.

Handelskammaren säger att den senaste tidens uppmärksamhet kring korruption också bidrar till företagens inställning till LOU.

– Det finns en irritation över krångliga upphandlingar – och det finns en oro över att blir misstänkt för att ha agerat ohederligt, när avsikten har varit att agera enligt regelboken, säger Johan Trouvé.

Handelskammaren jobbar på olika sätt för att stödja företagen. Dels skapas mötesplatser för kommun och näringsliv, där frågor kring den offentliga upphandlingen tas upp, dels riktas information och utbildning till företagare som vill lära sig mer om lagstiftningen och kodverket.

– Att vi tillsammans med Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen arrangerar Västsveriges Upphandlingsdag i slutet av månaden är ett sätt att få upp upphandlingen på dagordningen. Vi vet att det finns ett stort intresse från företagens sida. Med några få undantag vill de västsvenska företagen göra rätt för sig och under Upphandlingsdagen har de möjlighet att få mer kunskap om vad som faktiskt gäller, avslutar Johan Trouvé.

Källa: Västsvenska Handelskammaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *