Företagsklimat i kommuner undersökt

Salem hamnar i topp, följt av Surahammar och Trosa, när Sveriges Kommuner och Landsting för första gången presenterar Öppna jämförelser för kommunernas företagsklimat.

Pressmeddelande

Öppna jämförelser Företagsklimat 2011 är genomförd av Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Stockholm Business Region och Business Region Göteborg.

– Kommunerna har länge efterfrågat en undersökning av kommunernas arbete med näringslivsfrågor och de lokala företagen. Kommunerna vill veta vad de kan förbättra i sin service till företagen. Därför behövs en undersökning som fokuserar på sådant som kommunerna direkt kan åtgärda, säger Håkan Sörman, vd på Sveriges Kommuner och Landsting.

I undersökningen rankas kommunerna utifrån fem områden och resultaten baseras på enkätsvar från företagare som faktiskt varit i kontakt med kommunerna.

– Resultaten skiljer sig från övriga undersökningar och vi vill att de kommunerna som får bäst betyg ska fungera som goda förebilder för andra kommuner. Resultaten visar tydligt att det inte är strukturella förutsättningar som geografiskt läge, politisk majoritet eller kommuntyp som avgör om en kommun hamnar i topp. Hur företagsservicen fungerar beror istället på den enskilda kommunens arbete, säger Håkan Sörman.

Det är många små kommuner i toppen, men av de 35 bästa finns även större kommuner som bland andra Nacka, Upplands Väsby och Piteå.

– När det kommer till service gentemot företagarna har alla kommuner samma förutsättningar och samma möjlighet att förbättra och utveckla verksamheten. Med vår mätning får kommunerna ett verktyg i det arbetet, säger Håkan Sörman.

Topp tio i landet

1. Salem (81)
2. Surahammar (80)
3. Trosa (76)
4. Kil (75)
5. Askersund (74)
6. Sunne (74)
7. Köping (74)
8. Ludvika (74)
9. Finspång (74)
10. Mönsterås (74)

Nationellt medelvärde: 66 av 100
Siffran anger NKI resultat. NKI = Nöjd kund index

Fakta:
Undersökningen bygger på en enkät med nästan 30 000 företagare som haft kontakt med sin kommun under det senaste året inom områdena brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd. Totalt deltar 166 kommuner i undersökningen.

Källa: SKL

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *