Förfinad ekonomi­kalkyl från SKL

– För att göra trovärdigare ekonomiska bedömningar för kommunsektorn har SKL från och med den senaste Ekonomirapporten ändrat sättet att räkna på statsbidragen, säger Mats Kinnwall, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting.

– Nu utgår vi från att statsbidragen ökar från och med 2013, vilket är mer realistiskt, säger Mats Kinnwall.

I tidigare Ekonomirapporter har SKL:s ekonomer utgått från att statsbidragen hålls oförändrade i kronor och ören under senare delen av prognosperioden. Det ledde till kalkyler som visade orealistiska underskott i sektorn några år framåt i tiden. I efterhand visade det sig att resultaten så gott som alltid blev starkare på några års sikt än vad ekonomerna hade räknat med. Orsaken var att statsbidragen, tvärt emot antagandena, ökat år från år.

– Varje prognos för svensk ekonomi måste innehålla ett antagande om finanspolitiken för kommande år. Att utgå från att statsbidragen hålls nominellt oförändrade, som vi tidigare gjorde, är också ett antagande, fast mindre realistiskt än vår nuvarande metod att räkna. Fler prognosinstitut än SKL har övergått till det här sättet att bedöma finanspolitiken, säger Mats Kinnwall.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *