Förhandling ger bättre anbud

Idag lämnar Upphandlingsutredningen över sitt delbetänkande till civil- och bostadsminister Stefan Attefall. Utredare Anders Wijkman har redan avslöjat de viktigaste frågorna i utredningsarbetet.

Delbetänkandet stakar ut det fortsatta arbetet och innehåller inga färdiga åtgärdsförslag. Men under Kvalitetsmässan i förra veckan var Anders Wijkman en av talarna, och han tror att vi kommer att få se omfattande förändringar av upphandlingslagen framöver.

Anders Wijkman framhåller vikten av ökad dialog och förhandling – alltför detaljerade kravspecifikationer från upphandlare gör att man missar de bästa anbuden. Han vill också höja gränsen för direktupphandling, en gräns som idag ligger på 287 000 kronor. Orsaken är att upphandlingar tar mycket tid och resurser i anspråk, för både myndigheter och företag.

Andra viktiga frågor gäller ramavtalen, som inte lyckas möta de behov som slutanvändarna har, brister i uppföljning och utvärdering samt resurser för upphandlare runt om i landet.

Han har också blickat mot Danmark för att lösa problemet med segdragna överprövningar. Där har man inrättat en myndighet som handlägger vilka överprövningar som bör gå vidare till domstol, vilket kan snabba på processen.

Upphandlingsutredningen tillsattes 2010 med uppgift att lämna förslag på hur regelverket för offentliga upphandlingar kan förbättras. Tre viktiga frågor ska belysas: hur små och medelstora företag ska få större möjligheter att delta i offentliga upphandlingar, hur användningen av miljö-, sociala- och etiska krav ska ske samt hur upphandlingsstatistiken kan förbättras. Åtgärdsförslagen kommer i slutbetänkandet som väntas vara klart den 28 juni 2012.

Länk till Upphandlingsutredningens delbetänkande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *