Förmånligt läkemedels­avtal strider mot lagen

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, anser att det strider mot lagen att Region Skåne gjort en prisöverenskommelse med läkemedelsföretag om läkemedel som säljs på apotek och ingår i läkemedelsförmånerna. Region Skåne överklagar myndighetens förbud till förvaltningsrätten.

Region Skåne skrev i våras ett avtal med läkemedelsbolaget UCB Pharma, som innebär att regionen får en återbäring på 15 procent av all försäljning av läkemedlet Cimzia för reumatiker.

– Behandling med biologiska läkemedel är en effektiv men kostsam behandling av reumatiska sjukdomar. Idag är den årliga kostnaden cirka 130 000 kronor per patient och år, skriver Region Skåne i ett pressmeddelande.

För att möta det utökade behovet av så kallade TNF-alfahämmare hos skånes reumatiker gick Region Skåne i januari 2012 ut med en frivillig rabattförfrågan till de tillverkande läkemedelsföretagen. Avtalet som tecknades med läkemedelsföretaget innebär att ytterligare 50 patienter kan behandlas utan ökande kostnader.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, meddelade den 14 januari ett förbud för Region Skåne att ingå eller förnya prisöverenskommelser med läkemedelsföretag om receptbelagda läkemedel inom läkemedelsförmånerna med hänvisning till att priset för läkemedel inom förmånen ska vara detsamma i hela landet.

”Det är inte landstingets uppgift”
– Vi tycker att det är bra att landstingen arbetar för att åstadkomma en kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. Vi bedömer dock att det här sättet att göra det på inte är förenligt med lagen, säger Inger Erlandsson som är chef för apoteksavdelningen på TLV.

I lagen står att TLV ska bestämma pris och subvention av läkemedel som ska säljas på apotek. TLV:s beslut resulterar i att landstingen inte kan förhandla om prisnedsättningar för de läkemedel som tillhandahålls på öppenvårdsapotek och omfattas av läkemedelsförmånerna.

Den enskildes behov ska gälla
Region Skåne har också uppmanat läkarna att förskriva Cimzia och förhindra att det byts ut på apotek. Detta är inte heller förenligt med lagen. Enligt lag får förskrivare bara motsätta sig utbyte av läkemedel efter bedömning i det enskilda fallet. Bedömningen ska då vara grundad på medicinska skäl och inte på exempelvis ekonomiska.

Överklagar
TLV:s beslut innebär att Region Skåne inte får ingå eller förnya prisöverenskommelser av detta slag i framtiden.

Region Skåne delar inte TLV:s bedömning om att denna sorts avtal ska förbjudas. Eftersom avtalet innebär att fler skånska reumatiker kan få tillgång till effektiv behandling överklagas nu beslutet till förvaltningsrätten.

TLV inser att det kan finnas olika sätt att tolka lagen på och ser gärna att man ser över lagstiftningen. I annat fall återstår att få saken prövad rättsligt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *