Förnyad upphandling av medaljer

Som Arbetsgivarverket tidigare informerat om pågår det en upphandlingsprocess av medaljer för utmärkelsen ”För nit och redlighet i rikets tjänst”. Den upphandling som påbörjades i februari i år har efter en ansökan överprövats av Förvaltningsrätten i Stockholm och i en nyligen avkunnad dom har domstolen förordnat att upphandlingen ska göras om.

Pressmeddelande

Arbetsgivarverket behöver därför genomföra en ny upphandling och beklagar den olägenhet detta medför.  

Ambitionen är nu att ett nytt ramavtal ska börja gälla från och med den 1 oktober 2011. Eftersom nuvarande ramavtal löper ut den 2 mars 2011 kommer det inte finnas något ramavtal under den mellanliggande perioden. Varje enskild myndighet har dock under denna period möjlighet att själva upphandla medaljer.

Källa: Arbetsgivarverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *