Försämrat resultat för offentligt ägda företag

De offentliga företagens resultat försämrades förra året. Det gäller såväl kommun-, landstings- och statligt ägda företag. De statliga företagen stod för den största minskningen av resultatet, 21,4 miljarder, till totalt 49,9 miljarder kronor.

Under år 2011 uppgick omsättningen i de kommunägda företagen till 185,0 miljarder kronor vilket är en ökning med cirka en miljard kronor sedan året innan. Det redovisade årsresultatet uppgick till 6,7 miljarder kronor. Jämfört med året innan innebär det en minskning med 4,4 miljarder kronor.

För de landstingsägda företagen var det redovisade resultatet år 2011 för första gången sedan 2006 negativt och uppgick till minus 171 miljoner kronor. Omsättningen för de landstingsägda företagen uppgick till 38,1 miljarder kronor, vilket är på samma nivå som året innan.

Ökade finansiella kostnader i statligt ägda företag
Den sektor som minskat sitt resultat mest är de statligt ägda företagen som minskade resultatet med 21,4 miljarder och uppgick år 2011 till 49,9 miljarder kronor.

En stor del av minskningen kan förklaras av en ökning av de finansiella kostnaderna. Även omsättningen har minskat och uppgick till 346,2 miljarder kronor, vilket motsvarar en minskning med 3,7 miljarder kronor.

Källa: SCB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *