Försämrat resultat – men bättre än väntat

Landstingen redovisar ett negativt resultat på 2,5 miljarder kronor förra året. För kommunerna blev resultatet 8,8 miljarder kronor, vilket är 4,8 miljarder sämre än året innan, rapporterar SCB – men bättre än väntat, kommenterar SKL.

Statistiska centralbyrån har redovisat landstingens och kommunernas preliminära resultat för 2011.

Landstingens resultat
För landsting och regioner visar boksluten ett underskott på 2,5 miljarder kronor för året 2011. För år 2010 redovisade landstingen ett överskott på 4,7 miljarder kronor. Endast tre landsting redovisar överskott för 2011.

Summan av landstingens intäkter ökar med 7,2 miljarder kronor (3,0 procent) och uppgår till 232,6 miljarder kronor. Motsvarande ökning mellan 2009 och 2010 uppgick till 13,8 procent, sedan landstingen fått extra statsbidrag i form av tillfälliga konjunkturstöd.

Verksamhetens nettokostnader ökar med 7,6 miljarder kronor (3,4 procent) år 2011. Motsvarande ökning mellan åren 2009 och 2010 var 3,0 procent.

Kommunerna visar plus
Kommunernas resultat före extraordinära poster visar på ett överskott på 8,8 miljarder kronor, vilket är en försämring med 4,8 miljarder gentemot år 2010.

För år 2010 fick kommunerna dock 11,9 miljarder kronor i extra statsbidrag, huvudsakligen i form av ett tillfälligt konjunkturstöd. För år 2011 uppgår det tillfälliga tillskottet till 2,1 miljarder samt att det generella statsbidraget höjts med 3,5 miljarder.

För år 2011 redovisar cirka 85 procent av kommunerna positiva resultat före extraordinära poster. Det är en försämring gentemot år 2010, då 94 procent av kommunerna hade ett överskott före extraordinära poster.  

Engångsutgift för pensioner
Resultatet har påverkats av en omräknad pensionsskuld. Detta är en engångseffekt och det försämrar landstingens resultat med nästan 6 miljarder kronor och för kommunerna sänker det resultatet med 2 miljarder kronor. Förutom ökade skatteintäkter har sänkta avgifter för avtalsförsäkringar förbättrat resultaten för kommunerna.

Fortsatta sparkrav
‑ Skatteintäkterna blev större än vad vi förväntat oss vilket förbättrat resultatet både i kommuner och landsting. En del av skatteintäkterna har också använts till att höja kvaliteten i verksamheterna. Men kommuner och landsting måste fortfarande vara återhållsamma med kostnaderna, skriver Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, i ett pressmeddelande.

Källa: SCB, SKL

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *