Första konkurrens­ärendet till domstol

Det var fel av kommunalförbundet att stoppa konkurrens från Niscayah, menar Konkurrensverket som nu för första gången tar en offentlig aktör till domstol för att ha begränsat konkurrensen genom sin offentliga säljverksamhet.

Det är kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala-Mitt som, enligt Konkurrensverket, har brutit mot konkurrenslagen genom att vägra ett konkurrerande företag tillträde till ett övningsområde.

Utbildningen Räddningsinsats upphandlas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och riktar sig till deltidsbrandmän. För att kunna lägga anbud och hålla utbildningen krävs tillgång till kvalificerade övningsområden. I princip samtliga sådana områden är i offentlig ägo. När Räddningstjänsten Dala-Mitt vägrade att ge Niscayah, ett företag i säkerhetsbranschen, tillträde till övningsområdet i Bysjön utanför Borlänge blev det svårare för det företaget att växa på marknaden.

– Att vägra någon tillgång till en sådan viktig infrastruktur är ett tydligt brott mot konkurrensreglerna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Vid två tillfällen var det Räddningstjänsten Dala-Mitt i samarbete med Brandskyddsföreningens Service AB som vann upphandlingen av utbildningen Räddningsinsats. Konkurrensverket kräver nu att domstolen förbjuder Räddningstjänsten Dala-Mitt att vägra tillträde till övningsområdet.

Enligt en regel som infördes 2010 i konkurrenslagen kan konkurrensbegränsande förfaranden i en offentlig säljverksamhet förbjudas av domstol på talan av Konkurrensverket. Detta är första gången som Konkurrensverket stämmer en offentlig aktör för brott mot den här regeln.

– När staten eller kommuner driver säljverksamhet i konkurrens med fristående företag har den offentliga aktören ett ansvar att se till att det inte sker på ett sådant sätt att konkurrensen sätts ur spel. I det här fallet har agerandet skadat konkurrensförutsättningarna och därför har vi nu lämnat in en begäran att domstolen ska förbjuda Räddningstjänsten Dala-Mitt att upprepa sitt agerande med ett hot om vite på en miljon kronor, säger Dan Sjöblom.

Ärendet kommer nu att avgöras av Stockholms tingsrätt.

Källa: Konkurrensverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *