Försvaret – en resurs att räkna med?

– Försvarsmakten är en viktig men otydlig resurs i samhällets krisberedskap och regeringen bör därför förtydliga Försvarsmaktens roll, säger riksrevisor Jan Landahl.

Försvarsmakten ska bistå samhället i händelse av kris. Men på kommunal och regional nivå vet man inte vilket stöd man kan förvänta sig. Ett problem är att samverkan mellan Försvarsmakten och samhället i övrigt är otillräcklig.

Otydligheten kan dels innebära att civila aktörer inte räknar med att få hjälp från Försvarsmakten, dels en risk för en övertro på vad Försvarsmakten kan hjälpa till med. Det är varken samhällsekonomiskt effektivt eller bra för svensk krisberedskap.

Riksrevisionen har granskat Försvarsmaktens stöd till det övriga samhället i samband med kriser. Granskningen visar att myndigheten är en viktig resurs vid kriser men att förutsättningarna för att Försvarsmakten ska komma samhället till nytta behöver förbättras. Jan Landahl är ansvarig riksrevisor.

Regeringen bör följa upp Försvarsmaktens arbete med planer och förberedelser för att kunna ge stöd till samhället.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *