Försvarsmakten krävs på böter

Försvarsmakten ska betala 270 000 kronor i böter eftersom myndigheten har ingått ett avtal om medietjänster utan att först ha konkurrensutsatt inköpet genom annonsering. Det kräver Konkurrensverket i en ansökan till förvaltningsrätten.

Pressmeddelande

Mediebyrån Carat har på Försvarsmaktens uppdrag tagit fram en medieplan för Försvarsmaktens annonsering i rekryteringen till officerstjänster. Ett muntligt avtal om köp av tjänsten, värt närmare 3,5 miljoner kronor, träffades mellan Försvarsmakten och Carat. Eftersom avtalet träffades utan föregående annonsering anser Konkurrensverket att Försvarsmakten har gjort en otillåten direktupphandling.

Försvarsmakten har anfört att myndigheten på eget initiativ inlett ett arbete för att motverka överträdelser i framtiden. Enligt Försvarsmakten bör detta utgöra en förmildrande omständighet och påverka avgiftens storlek.

– Det är visserligen lovvärt att man vidtar åtgärder för att förhindra fortsatta överträdelser. Men Konkurrensverket anser inte att detta kan sänka sanktionsvärdet för begångna överträdelser, framhåller Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

– Utgångspunkten måste vara att myndigheter ska följa lagar och regler. Det aktuella ärendet visar tydligt på vikten att sköta sina inköpsuppdrag enligt gällande regelverk. En rabatt baserad på en försäkran om att i framtiden följa regelverket skulle riskera att urholka respekten för regelverket på ett mycket olyckligt sätt.

Statliga myndigheter och kommuner som inte följer upphandlingsreglerna kan krävas på böter (upphandlingsskadeavgift). Detta är möjligt efter en skärpning av upphandlingslagstiftningen förra året.

Källa: Konkurrensverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *