Försvarsmakten och Sjöfartsverket bötfällda

I förra veckan kom de första fällande domarna i Konkurrensverkets mål mot otillåtna direktupphandlingar. Sjöfartsverket måste betala 1,1 miljoner kronor och Försvarsmaktens bot blev 270 000 kronor.

När Sjöfartsverket år 2011 skulle renovera slussarna i Trollhätte kanal anlitades en leverantör utan föregående offentlig upphandling. En annan leverantör begärde i förvaltningsrätten att avtalet skulle ogiltigförklaras eftersom det ingåtts genom en otillåten direktupphandling.

Förvaltningsrätten kom fram till att Sjöfartsverket gjort sig skyldig till en otillåten direktupphandling, men beslutade att avtalet ändå måste bestå på grund av tvingande hänsyn till ett allmänintresse. Förvaltningsrätten såg risker att slussarna i kanalen kunde brista om avtalet inte fick fullföljas, vilket skulle utgöra fara för liv och hälsa.

Domen mot Försvaret
Försvarsmakten fälldes för otillåten direktupphandling av vissa annonseringstjänster. Av domen framgår att även muntliga avtal kan vara otillåtna direktupphandlingar och leda till böter.

Domen mot Försvarsmakten är den första från en förvaltningsdomstol efter att Konkurrensverket på eget initiativ ansökt om att en myndighet ska betala upphandlingsskadeavgift. Numera är det möjligt för Konkurrensverket att kräva att förvaltningsdomstol ska döma ut böter vid regelbrott. Så har skett i detta fall.

– Jag är nöjd med att förvaltningsdomstolen gått på Konkurrensverkets linje. Upphandlingsreglerna finns som en garanti för att skattebetalarnas pengar används på det bästa och mest effektiva sättet, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i en kommentar.

– Det är bra att det nya regelverket kan stävja slentrianmässiga avrop från tidigare leverantörer och att sådant otillåtet beteende kan leda till konsekvenser för myndigheten.

Just nu väntar ytterligare ett 10-tal ansökningar om böter på avgöranden i förvaltningsdomstolar som rör felaktiga offentliga upphandlingar.

Källa: Konkurrensverket

0 thoughts on “Försvarsmakten och Sjöfartsverket bötfällda

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *