Försvars­makten förlorade i Kammar­rätten

Kammarrätten i Stockholm har fastställt Konkurrensverkets yrkande att Försvarsmakten ska betala en upphandlingsskadeavgift på 270 000 kronor för en otillåten direktupphandling av reklambyråtjänster. Avgörandet är det första från en kammarrätt i ett mål om upphandlingsskadeavgift.

Kammarrätten har i avgörandet gjort ett principiellt ställningstagande att åtgärder som en upphandlande myndighet vidtar i efterhand för att komma till rätta med felaktig tillämpning av upphandlingsbestämmelserna inte ska räknas som förmildrande omständigheter som kan påverka sanktionsvärdet i sänkande riktning.

– Det är tillfredsställande att Konkurrensverket har fått gehör av både förvaltningsrätten och kammarrätten i denna fråga och att de har gett fullt bifall till det bötesbelopp som vi yrkade, säger Konkurrensverkets chefsjurist Per Karlsson.

Källa: Konkurrensverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *