FOI handlar upp kommunikations­byrå

Totalförsvarets Forskningsinstitut FOI har upphandlat Coast Communications som en av sina kommunikationsbyråer som därmed kommer att fungera som rådgivare i strategiska kommunikationsfrågor.

Coast Communications har tidigare tillhandahållit kommunikationsstöd till bland andra FMV Försvarets materielverk, Tillväxtverkets föregångare NUTEK och Högskoleverket.

– Coast har effektiva modeller som gör det möjligt att säkert och med kontroll genomföra olika typer av kommunikationer, säger KG Rickhamre, VD Coast Communications. Bland våra huvudkunder under senare år märks globala aktörer inom forskning med stora uppdrag för offentlig sektor.

Coast Communications har inte tidigare utfört vare sig regelbunda eller tillfälliga uppdrag för forskningsinstitutet FOI och heller inte rådgivit eller på annat sätt deltagit i den kommunikation och rapportering som har pågått runt forskningsinstitutet.   

FOI har i upphandlingen signalerat att myndigheten under de kommande åren har behov av att genomföra ett antal kommunikationsstrategiska uppdrag.

Källa: Coast Communications

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *